09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Afnemen van de 'Geriatrische screening'

Nadat de verpleegafdeling contact heeft opgenomen met het ILG- team om de patiënten door te geven die een score van twee of meer hebben, bezoeken wij deze patiënten.

 • Wat?
  Tijdens ons bezoek voeren we een gesprek met onder andere de patiënt, familie en zorgverleners. Aan de hand van dit gesprek voeren wij verschillende testen en observaties uit. We evalueren de geriatrische assessmentdomeinen zoals de zelfredzaamheid, de voedingstoestand, de cognitieve toestand, enz. De assessmentdomeinen, testen en observaties zijn gebundeld in het ‘Geriatrisch assessment’ (GA).Na het gesprek zal er onmiddellijk mondelinge feedback worden gegeven aan de dienst- of dagverantwoordelijke waarin we onze bevindingen en adviezen toelichten.
 • Door wie?
  De GA wordt afgenomen door de ‘verkenners’ (verpleegkundigen en ergotherapeut) van het interne liaisonteam.
 • Waarom?
  Detecteren, inventariseren en inzicht krijgen in specifieke geriatrische problemen die aanwezig zijn naast het acuut probleem. De aanwezige problemen worden gerapporteerd en er wordt een verpleegkundig en paramedisch advies geformuleerd.
 • Wanneer?
  Maximum tweeënzeventig uur na opname zal er een geriatrisch advies worden verleend (weekdagen)
 •  
AssessmentdomeinMeetinstrument
Zintuigen Visus–gehoor–smaak-gebit-mondzorg
Logopedische problemen LOsil
Delier CAM - DOS
Cognitie MiniCog - MMSE - Kloktekentest
Emotioneel welbevinden Observatielijst klinische risicofactoren/GDS-15
Sociale omkadering Bevraging
Pijn VAS/PAINAD
Andere  Vermoeidheid, wondzorg, voetproblemen, polyfarmacie, …
Zelfredzaamheid (BADL/IADL) KATZ - Lawton
Valrisico Valbilan
Risico op ondervoeding/overvoeding NRS
Decubitus Norton