09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Initiële screening

Bepalen van het Geriatrisch Risico Profiel (GRP)

  • Door wie? Verpleegkundige van de verpleegafdeling.
  • Wat? De toestand van de patiënt vóór opname.
  • Waar? Verpleegkundig anamnesedocument in elektronisch patiëntendossier
  • Wanneer? Ten laatste de dag na opname van de patiënt tijdens de ochtendshift.

Indien alle vragen werden ingevuld zal het elektronisch patiëntendossier de score automatisch berekenen.

Het interne liaisonteam geriatrie haalt dagelijks een rapport uit dit elektronisch patiëntendossier met de GRP-score’s en weet op die manier welke patiënten dienen geëvalueerd te worden.

Geriatrisch Risico ProfielJANEEN
De patiënt gebruikt 5 of meer geneesmiddelen 1 0
Totaalscore:    
Cognitieve stoornis (bv. desoriëntatie, dementie, delirium) 2 0
Alleenwonend of geen hulp mogelijk door inwonende partner/familie 1 0
Moeilijkheden bij stappen of transfers of gevallen in het voorbije jaar 1 0
Hij/zij werd gehospitaliseerd in de afgelopen 3 maanden 1 0

Bij een totaalscore van twee of meer wordt het interne liaisonteam verwittigd door de verpleegkundige van de afdeling.