09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Wekelijks pluridisciplinair overleg (PDO)

Twee keer per week wordt een pluridisciplinair overleg georganiseerd onder leiding van de coördinator  van het intern liaisonteam. Aan dit overleg nemen alle vaste leden van het team, de verantwoordelijke geriater en de ontslagmanager deel. Alle andere betrokken zorgverstrekkers (bijvoorbeeld artsen, dienstverantwoordelijken, referentie- verpleegkundigen geriatrie, enzovoort) worden uitgenodigd.

Om efficiënt te werken zijn er inclusiecriteria opgesteld. Zo worden enkel patiënten besproken die op het moment van het pluridisciplinair overleg nog gehospitaliseerd zijn. De eerder geformuleerde adviezen en aanbevelingen worden onder andere besproken tijdens dit overlegmoment. Er wordt hiervan steeds verslag opgemaakt, dit bevindt zich in het patiëntendossier.
De geriatrische evaluatie wordt ook naar de huisarts verstuurd, de patiënt is hiervan op de hoogte gesteld.