09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Na de operatie

Na de operatie verblijft u ongeveer twee uur op de ontwaakzaal. Uw parameters (bloeddruk, pols, ademhaling, zuurstofsaturatie) worden gevolgd via de monitor en er wordt zuurstof toegediend. Ook de pijn wordt opgevolgd. Als u goed wakker bent en de pijn onder controle is, wordt u na akkoord van de anesthesist naar uw kamer gebracht. 

Net zoals bij elke ingreep kunnen er complicaties optreden. Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over de symptomen. Op die manier kunnen we de complicaties tot een absoluut minimum beperken.

Mogelijke symptomen

Zwelling van het onderbeen

Dit is als normaal te beschouwen, het is een verschijnsel dat bij 50% van de knieprothesen voorkomt. Om dit te voorkomen, wordt u zo vlug mogelijk gemobiliseerd, zo mogelijk nog de dag van de operatie. Om de pijn en zwelling te verlichten, wordt er regelmatig ijs aangebracht op de knie.

Nabloeding

Bloedverlies uit de operatiewonde of een blauwe plek bij de wonde.

Lichte temperatuursverhoging

Dit komt regelmatig voor tijdens de eerste dagen na de operatie. 

Deze verschijnselen zijn meestal van korte duur en vormen vaak een onderdeel van de revalidatie. Zo is het bv. normaal dat zwelling, stijfheid en pijn optreden op het ogenblik dat er actief met de revalidatie wordt gestart. Wij streven ernaar dit zo goed mogelijk op te vangen door u te informeren en u tijdig en voldoende pijnstilling toe te dienen.

Mogelijke complicaties

Diepe veneuze trombose

Als uw onderbeen naast zwelling ook rood en pijnlijk wordt, meldt u dit best aan de verpleegkundige. Er kan namelijk sprake zijn van een flebitis of een diepe veneuze trombose. Vlugge mobilisatie, het toedienen van spuitjes met bloedverdunning en de anti-trombosekousen zijn maatregelen om dit te vermijden. In uitzonderlijke gevallen kan een trombose ook de oorzaak zijn van een klonter naar de longen, een zogenaamd longembool.

Infecties

Infecties kunnen zowel optreden rond de wonde of dieper rondom de prothese. Dit kan voorkomen direct na de plaatsing van de prothese of veel later. Tijdens de ingreep wordt antibiotica gegeven om het risico op infecties te minimaliseren.

Zenuwletsel

Een zenuwletsel is uitermate zeldzaam, maar kan voorkomen na een ingreep.

Pijnopvolging

Het is normaal dat u na de operatie pijn voelt. Toch is het belangrijk dat u daar zo weinig mogelijk last van hebt. Een goede pijnbehandeling helpt mee bij een vlugge mobilisatie. Hou uw arts en verpleegkundigen op de hoogte van uw pijn. Voor een efficiënte pijnbehandeling maken wij gebruik van de pijnschaal, een manier om pijn zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen. Zo is aangepaste therapie mogelijk.

pijnschaal

Laatste update 20/12/2016  - team orthopedie