09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Uw verblijf op de afdeling

Infuus

Na de ingreep blijft er nog een intraveneuze toegangsweg. Dit is het infuus en blijft behouden de dag van de ingreep tot de volgende ochtend. Daarna wordt er een afsluitdopje op geplaatst. Indien nodig kan er nog medicatie gegeven worden langs het infuus.

Medicatie

Systematisch krijgt u pijnstillers toegediend en bloedverdunners worden ook dagelijks gegeven. Dit zijn kleine spuitjes die onderhuids in de buik gegeven worden om flebitis/trombose te voorkomen.

Kinesitherapie

Enkele uren na de ingreep zal de kinesitherapeut u begeleiden om voor de eerste keer uit uw bed te komen. De resterende tijd van uw verblijf zal hij u dagelijks begeleiden in uw revalidatie.

Bloedafname

Om te weten of u niet teveel bloed hebt verloren tijdens en na uw operatie wordt op dag één en dag drie een bloedafname gedaan. Als uw hemoglobinegehalte te laag is, kan het zijn dat de arts beslist dat u een bloedtransfusie nodig hebt.

Röntgenfoto

Op dag twee wordt er een controle RXfoto gemaakt van uw knieprothese.

Ergotherapie

De ergotherapeut zal u begeleiden om u zo vlug mogelijk weer zelfredzaam te maken.

Verbandwissel

De verbandwisseling gebeurt niet dagelijks, indien mogelijk blijft het verband aanwezig tot bij het ontslag uit het ziekenhuis.

 

Revalidatie

Wij proberen u als orthopedisch team zo vlug mogelijk zelfstandig te krijgen. U speelt hierbij zelf een belangrijke rol. Wij rekenen op uw motivatie om mee te werken aan de revalidatie. Met de nodige ondersteuning en coaching van ons, zult u stap voor stap alle dagelijkse activiteiten weer kunnen uitvoeren.

Laatste update 20/12/2016  - team orthopedie