09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Multidisciplinair obesitasteam voor kinderen

Steeds meer kinderen lijden aan overgewicht. De Wereldgezondheidsorganisatie schat het aantal zwaarlijvige kinderen jonger dan vijf jaar wereldwijd op 43 miljoen. In België lijdt meer dan 1 kind op 10 aan obesitas. Tussen 9 en 12 jaar vertoont 1 kind op 5 overgewicht.  Bij volwassenen stijgt dat cijfer tot 1 op 3.

Ouders denken vaak dat het overgewicht er wel zal uitgroeien. We weten echter dat hoe ouder het kind is en hoe meer uitgesproken het overgewicht, hoe groter de kans is dat dit overgewicht op volwassen leeftijd blijft bestaan.

Het aanleren van gezonde gewoonten op jonge leeftijd is noodzakelijk en ook de beste manier om deze gewoonten ook op latere leeftijd vol te houden. De invloed van de ouders en de naaste omgeving van het kind is zeer belangrijk: zij zijn medeverantwoordelijk voor de eet- en beweeggewoonten en dienen als rolmodel voor een gezonde levensstijl.

Diverse onderzoeken wijzen op het belang van een multidisciplinair kader bij de aanpak van kinderobesitas, met aandacht voor de fysieke, psychosociale, voedings- en bewegingsaspecten.

 

Folder

Overgewicht bij kinderen

Laatste update 15/12/2017 - obesitasteam