09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Multidisciplinair behandelplan

Doelgroep

Kinderen van 6 tot 15 jaar met overgewicht of obesitas.

 

Doel: de balans in evenwicht brengen

De bedoeling is om het kind met overgewicht op een gezonde manier terug fit te maken door een verandering in de levenssituatie van het kind: van passief naar actief handelen, van ongezonde naar gezonde eetgewoonten, van negatief naar positief zelfbeeld.
Het aannemen van nieuwe leefgewoonten is niet altijd even gemakkelijk. Motivatie, geduld en een kindvriendelijke aanpak zijn essentiële elementen voor succes. We proberen samen met het gezin die uitdaging aan te gaan. Een multidisciplinair team coördineert het gezondheidsprogramma in functie van de persoonlijke noden van het kind en zijn gezin.

 

Methode

Het gezondheidsprogramma is een dynamisch proces waar het kind centraal staat tijdens de behandelingen. De aanpak wordt individueel bepaald.

 • Na een eerste raadpleging bij de kinderarts, diëtist en psycholoog komen de teamleden samen om een individueel behandelplan voor te bereiden.
 • Er wordt overleg gepleegd met de samenwerkende kinesisten of bewegingstherapeuten die, indien nodig, op hun beurt een passend bewegingsprogramma opstellen.
 • Het individueel behandelplan wordt voorgelegd aan de ouders en het kind. De haalbaarheid, zowel praktisch als financieel, wordt nagegaan. Indien nodig wordt het programma aangepast.
 • De teamleden komen geregeld samen om zowel het kind als het programma te herevalueren.

 

De kinderarts

 • Tijdens de eerste raadpleging worden aan de hand van een uitgebreide anamnese, klinisch onderzoek en eventueel bloedonderzoek, zowel oorzaken als gevolgen van overgewicht nagegaan. Er wordt informatie gegeven over de medische toestand van het kind en de aanpak van obesitas.
 • De kinderarts legt na het teamoverleg het individueel behandelplan voor. De bloedresultaten en de verdere medische opvolging worden besproken.
 • De eigen arts van uw kind wordt geïnformeerd. De verdere medische opvolging, alsook de behandeling van structurele gezondheidsproblemen als gevolg van overgewicht, kan zowel door  de eigen arts als door de coördinerende kinderarts gebeuren.

  

De diëtist

 • De sessies omvatten diverse inhoudelijke thema’s zoals de warme maaltijd, het ontbijt, dranken, belang van het etiket, de voedingsdriehoek, …
 • Kennis rond gezonde voeding wordt bijgebracht aan de hand van interactieve spelvormen (warme maaltijd en het dambord, .. )
 • Daarnaast wordt via het aanleren van probleemoplossende vaardigheden de mogelijkheid gecreëerd om bepaalde leef- en eetgewoontes te veranderen.  
 •  

De psycholoog

 • Er wordt samen gekeken naar de mogelijke psychologische factoren die een invloed kunnen hebben op het overgewicht.
 • Frequent voorkomende thema's zijn: zelfvertrouwen, pesten, emoties, eigenwaarde,... 
 • Dit gebeurt via verschillende technieken die kinderen de ruimte  bieden om te spreken over de door hen ervaren moeilijkheden op deze diverse domeinen.
 • Daarnaast wordt via het aanleren van probleemoplossende vaardigheden de mogelijkheid gecreëerd om bepaalde leef- en eetgewoontes te veranderen.

 

De kinesitherapeut of bewegingstherapeut

 • De motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd en geëvalueerd.
 • Aanreiken van ademhalingsoefeningen en helpen controleren van lichaamsspanningen
 • Aandacht voor houdingshygiëne met spierversterkende oefeningen
 • Het beoogde doel is uw kind aanzetten tot meer beweging en het zin laten krijgen in sport. Een (re)integratie in een sportclub is de kers op de taart.

 

Kostprijs

De totale kostprijs hangt sterk af van het programma dat het team, samen met u, voor uw kind heeft uitgestippeld. De therapeuten worden elk afzonderlijke betaald voor de geleverde prestaties. Voor de start van het programma wordt de kostprijs besproken en worden hierover praktische afspraken gemaakt.

Een gedeelte van de kostprijs kunt u terugvorderen via uw ziekenfonds. Bepaalde ziekenfondsen voorzien een verhoogde tegemoetkoming bij deelname aan het obesitasprogramma.

Laatste update 15/12/2017 - obesitasteam