09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Wat kunt u verwachten?

Het doel is doorgaans gewichtsbeheersing (stabilisatie) en geen gewichtsverlies. Aangezien kinderen groeien, zullen ze vanzelf verslanken als hun gewicht onder controle blijft. Enkel bij ernstige obesitas, zeker als hierbij medische klachten zijn, wordt er gestreefd naar een daling van het lichaamsgewicht.

Door de multidisciplinaire aanpak proberen we geleidelijk aan een verandering teweeg te brengen in de levensstijl van uw kind, door het meer te doen bewegen, gezonde voedingsgewoonten aan te leren en te werken aan zijn psychisch welbevinden.

Vanzelfsprekend heeft het programma pas kans op slagen als het thuisfront het kind maximaal steunt.

Laatste update 15/12/2017 - obesitasteam