09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Trommelvliesbuisjes


Waarom trommelvliesbuisjes?
Trommelvliesbuisjes worden geplaatst wanneer de buis van Eustachius, de verbinding tussen het middenoor en de neus-keelholte, onvoldoende werkt. Bij kinderen is de buis van Eustachius vaak nog onvoldoende ontwikkeld. In deze gevallen wordt het trommelvlies naar binnen getrokken en kan er zich een vochtophoping voordoen in het middenoor. Trommelvliesbuisjes, ook diabolo’s genoemd, zitten doorheen het trommelvlies en normaliseren de druk in het middenoor.

Top

 

Wat gebeurt er als we niets doen?
Door vocht in het middenoor kan pijn of een vol gevoel in het oor ontstaan. Hevige pijn kan veroorzaakt worden door een ontsteking van dit vocht (middenoorontsteking). Tevens treedt gehoorsverlies op, omdat de geluidstrillingen door de aanwezige vloeistof gedempt worden. Ook kan het gedrag van uw kind veranderen: het kan gaan schreeuwen en in zichzelf gekeerd raken.

Top

 

Hoe verloopt dit praktisch?

  • Voorbereiding: het kind moet nuchter zijn, d.w.z. niet meer eten of drinken vanaf middernacht.
  • Er is een voormiddagopname voorzien in de dagkliniek van Campus Volkskliniek.
  • Anesthesie: de ingreep gebeurt meestal door middel van een masker, maar de anesthesist kan soms in het belang van het kind beslissen tot een andere verdovingstechniek.
  • Het kind kan meestal rond de middag het ziekenhuis verlaten. Voorzie voor ‘s middags een lichte maaltijd voor uw kind zoals yoghurt, pudding en dergelijke (geen warme maaltijd).
Top
 
 

Evolutie
Na ongeveer 6 maanden tot anderhalf jaar worden de diabolo’s vanzelf uitgestoten. In de meeste gevallen treedt hierbij een spontane sluiting op van het trommelvlies. Indien er zich opnieuw vocht opstapelt in het middenoor, dan moet dit opnieuw gecontroleerd worden door uw NKO-arts, die dan eventueel zal beslissen tot het plaatsen van nieuwe buisjes. Over het algemeen blijkt dat de functie van de buis van Eustachius na het 7e levensjaar verbetert, zodat het herplaatsen van buisjes dan niet meer nodig is.

Top

 

Zwemmen en vliegen

  • Zwemmen: de meeste kleuters kunnen normaal zwemmen met bescherming. Grotere kinderen moeten het duiken vermijden en bij hen kan het gebruik van een afsluitende oorstop worden aangeraden. Bij het baden dient men vooral te vermijden dat er shampoo en/of zeep in de oortjes loopt.
  • Vliegen:iemand met trommelvliesbuisjes mag gewoon vliegen. Er zullen normaal gezien minder klachten bij dalen en stijgen optreden dan gewoonlijk, omdat de buisjes drukveranderingen in het middenoor volgen.
Top
 
 

Waarop moet men verder letten?
De eerste dagen na de ingreep kan het oortje wat bloeden. Indien dit langer dan 4 dagen duurt of indien er etter uit het oortje loopt, dan maak je best een afspraak op het nummer 09/2246540.

Top

 

Controle
Een controle na 1 à 2 weken wordt voorzien.

Top

Laatste update 18/06/2018 - team neus-, keel- en oorziekten, hoofd- en halsheelkunde