09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Verwijderen van keelamandelen


Wat zijn amandelen ?
De amandelen behoren tot het lymfekliersysteem en helpen bij het bestrijden van infecties. Ze houden ziekteverwekkers tegen en maken ze onschadelijk. Er zijn drie soorten amandelen.

  • Keelamandelen bevinden zich achterin de mond, links en rechts van de huig. Ze zijn zichtbaar als twee knobbels, maar na de puberteit nemen ze in grootte af. Bij volwassenen zijn ze vaak nauwelijks meer te zien. 
  • De neusamandel (poliep) bevindt zich in het dak van de neus-keelholte, de ruimte achter de neus boven het zachte verhemelte. De neusamandel wordt na het achtste levensjaar kleiner en is dus vooral bij kinderen aanwezig. Volwassenen hebben alleen bij uitzondering nog een neusamandel.
  • De tongamandel zit aan de achterkant van de tong en gaat aan de zijkanten over in de keelamandelen. Deze amandel geeft zelden klachten.
Top
 
 

Wanneer worden amandelen verwijderd ?
Er kunnen meerdere reden zijn om de amandelen te verwijderen:

  • Ontstekingen: in eerste instantie wordt getracht om ontstekingen met medicijnen te bestrijden. Als dit niet voldoende lukt of de ontstekingen komen te vaak terug, dan kan het verwijderen van de amandelen de beste keuze zijn.
  • Snurken/apneu: de keelamandelen of neusamandel kunnen zo groot zijn, dat ze snurken of zelfs ademonderbreking (OSAS) veroorzaken. 
  • Slechte adem: herhaalde ontsteking van de keelamandelen kan leiden tot een slechte adem. Soms is verwijdering de enige optie om van die slechte adem af te komen.
Top
 
 

Hoe worden ze verwijderd ?
Amandelen worden onder algemene verdoving verwijderd door ze langs de mond uit hun loge te pellen. Dit gebeurt onder algemene narcose. In het verleden werden amandelen ook weggeknipt, maar dit wordt bij ons niet meer toegepast.

Top

 

Adviezen na de operatie

  • Voeding
    • De dag van de operatie: vanaf 16 uur een kleine hoeveelheid water met ijs.
    • De eerste en de tweede dag: zeer veel drinken en koude vloeibare voeding zoals melk, ijsjes, pudding en yoghurt.
    • De derde tot de tiende dag: veel blijven drinken, zachte niet al te warme voeding zoals puree, eieren,...
  • Inspanningen
    • De eerste dagen voldoende rust nemen. 
    • Nadien 8 dagen rustig blijven, geen krachtinspanningen of sport, ook grote temperatuursschommelingen vermijden.
  • Pijnstilling: de eerste dagen na de ingreep is pijnstilling absoluut noodzakelijk (vb. Perdolan® siroop of suppo). Raadpleeg hiervoor uw dokter, want bepaalde pijnstillers hebben een invloed op de bloedstolling.
Top
 
 

Zijn er mogelijke complicaties?
Zoals bij iedere ingreep kunnen er complicaties optreden. Het grootste risico is een nabloeding, met name in de eerste 12 uur na de operatie. De kans stijgt opnieuw tussen de 7de en 14de dag. Meestal kan dit onder plaatselijke verdoving verholpen worden. De kans dat zo’n nabloeding ontstaat is echter klein.

Top

 

Waarop moet men verder letten?

Volledig normaal:

  • Wit-geel beslag op de plaats waar de amandelen zaten.
  • Oorpijn, vaak erger dan keelpijn.
  • Nog wat vuile neusloop en verstopte neus gedurende enige tijd, door bloedkorstjes.

Niet normaal:

  • Langdurige of hoge koorts.
  • Overvloedig braken (raadpleeg dan uw huisarts)

Bij rood bloedverlies uit de mond moet men steeds onmiddellijk naar de spoedgevallendienst van AZ Sint-Lucas komen. (Dag en nacht te bereiken op 09/224 55 50)

Top

 

Controle 
Een controle wordt voorzien na 2 à 3 weken.

Top

Laatste update 18/06/2018 - team neus-, keel- en oorziekten, hoofd- en halsheelkunde