09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Verwijderen van neusamandelen


Wat is de neusamandel?
De neusamandel (poliep) bevindt zich in het dak van de neus-keelholte, de ruimte achter de neus boven het zachte verhemelte. De neusamandel wordt na het achtste levensjaar kleiner en is dus vooral bij kinderen aanwezig. Volwassenen hebben alleen bij uitzondering nog een neusamandel.
De neusamandel behoort tot het lymfekliersysteem en helpt bij het bestrijden van infecties. Ze houdt ziekteverwekkers tegen en maakt ze onschadelijk.

Top

 

Wanneer de neusamandel laten verwijderen?
Indien de neusamandel geïnfecteerd raakt, kan dit een rol spelen bij een neusverkoudheid of bij middenoorontstekingen. Verder kunnen klachten optreden als slecht slapen, snurken, weinig eetlust en hangerigheid. Omdat sommige kinderen meer last dan voordeel hebben van de neusamandel, is het in die gevallen beter deze te verwijderen.

Top

 

Hoe gebeurt de operatie?
De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Tijdens de operatie verwijdert de NKO-arts de neusamandel via de mond. Het is hierbij niet nodig te wonde te hechten.

Top

 

Adviezen na de operatie

  • Voeding
      • De dag van de operatie: zachte en koude voeding na advies van de anesthesist.
      • De eerste en de tweede dag: veel blijven drinken, zachte niet al te warme voeding zoals puree, boterhammen zonder korsten, eieren, …
  • Inspanningen: het kind de eerste dag rustig houden
  • Medicatie: indien nodig kan een pijnstiller gegeven worden. Bij voorkeur een zetpil (vb. Perdolan mono suppo).
Top
 


Waarop moet men verder letten?
Matige koorts de eerste en tweede dag kan nog normaal zijn. U mag hiervoor een koorstwerende zetpil geven.
Bij braken of ophoesten van rood bloed is een dringende controle door de NKO-arts noodzakelijk. Zo nodig kan de dienst spoedgevallen van AZ Sint-Lucas worden bereikt op het nummer 09/2245550.

Top

 

Controle 
Een controle wordt voorzien na 1 à 2 weken.

Top

Laatste update 18/06/2018 - team neus-, keel- en oorziekten, hoofd- en halsheelkunde