09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Zorgaanbod

 

Overzicht van frequente onderzoeken

Bij elke patiënt die zich voor het eerst aanbiedt op de dienst neus-, keel-, oorziekten, hoofd- en halsheelkunde wordt gestart met een grondig klinisch onderzoek door de NKO-arts. Instrumenten die vaak worden gebruikt zijn de otomicroscoop (voor onderzoek van trommelvlies en middenoor), de neusendoscoop (voor onderzoek van neus en sinussen) en de laryngoscoop (voor onderzoek van de keel). De beweeglijkheid van de stembanden kan worden onderzocht met een laryngostroboscoop. Afhankelijk van het probleem zullen er nadien bijkomende technische onderzoeken worden uitgevoerd. Een overzicht hiervan vindt u hieronder.

Oor en evenwicht

 • Tonale audiometrie
 • Spraakaudiometrie
 • Hoogfrequente audiometrie 
 • Tympanometrie
 • Otoakoestische emissies
 • Evenwichtsonderzoek (videonystagmografie)
 • Elektrocochleografie
 

Neus en sinussen

 • Allergieonderzoek (huidpriktest en RAST)
 • Akoestische rhinometrie
 • Slaapendoscopie (DISE)
 

Keel en hoofd-hals

 • Stemanalyse (door logopediste)
 • Slikevaluatie (FEES)

Top

 

Overzicht van courante heelkundige behandelingen

NKO bij kinderen

 • Trommelvliesbuisjes 
 • Verwijderen van neus- en keelamandelen
 

Otologie

 • Sluiten van een trommelvliesperforatie 
 • Behandeling van chronische middenoorinfecties (cholesteatoom) 
 • Herstel gehoorbeentjesketen 
 • Stijgbeugeloperatie bij otosclerose (stapedotomie) 
 • Gehoorverbeterende implantaten
 

Rhinologie

 • Correctie van het neustussenschot 
 • Functionele endoscopische sinusheelkunde (FESS) 
 • Esthetische neuschirurgie 
 • Chirurgische behandeling bij snurken
 

Laryngologie

 • Chirurgische stembandbehandelingen bij heesheid
 

Hoofd- en halsheelkunde

 • Schildklier- en bijschildklierchirurgie 
 • Speekselklierchirurgie 
 • Behandeling van kieuwboogafwijkingen 
 • Oncologische hoofd- en halsheelkunde

Top

 

Multidisciplinaire samenwerking 

Laatste update 18/06/2018 - team neus-, keel- en oorziekten, hoofd- en halsheelkunde