09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Technische onderzoeken

Overzicht van frequente onderzoeken

Bij elke patiënt die zich voor het eerst aanbiedt op de dienst neus-, keel-, oorziekten, hoofd- en halsheelkunde wordt gestart met een grondig klinisch onderzoek door de NKO-arts. Instrumenten die vaak worden gebruikt zijn de otomicroscoop (voor onderzoek van trommelvlies en middenoor), de neusendoscoop (voor onderzoek van neus en sinussen) en de laryngoscoop (voor onderzoek van de keel). De beweeglijkheid van de stembanden kan worden onderzocht met een laryngostroboscoop. Afhankelijk van het probleem zullen er nadien bijkomende technische onderzoeken worden uitgevoerd. Een overzicht hiervan vindt u hieronder.

Oor en evenwicht
- Tonale audiometrie
- Spraakaudiometrie
- Hoogfrequente audiometrie
- Tympanometrie
- Otoakoestische emissies
- Evenwichtsonderzoek (videonystagmografie)
- Elektrocochleografie

Neus en sinussen
- Allergieonderzoek (huidpriktest en RAST)
- Akoestische rhinometrie
- Slaapendoscopie (DISE)

Keel en hoofd-hals
- Stemanalyse (door logopediste)
- Slikevaluatie (FEES)

Laatste update 18/06/2018 - team neus-, keel- en oorziekten, hoofd- en halsheelkunde