09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Geneesmiddelen

Wanneer men een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor de nierstenen vindt, stelt de arts een behandeling met geneesmiddelen in. Sommige van die behandelingen moeten lang volgehouden worden. Enkele voorbeelden:

  • Als de nieren te veel calcium uitscheiden, kunnen thiaziden helpen. Dit zijn medicijnen die de uitscheiding van calcium verminderen.
  • Urinezuurstenen kunnen behandeld én voorkomen worden met geneesmiddelen die de urine minder zuur maken (kaliumcitraat).
  • Allopurinol vermindert de aanmaak van urinezuur en wordt daarom soms aangewend bij mensen met urinezuurstenen.
  • Mensen die nierstenen krijgen door de erfelijke aandoening cystinurie worden soms behandeld met d-penicillamine of tiopronine, een medicijn dat de aanmaak van cystine vermindert.
  • Mensen met de ziekte van Crohn maken vaak calciumoxalaatstenen aan en kunnen geholpen worden door calciumsupplementen in te nemen.

Laatste update 31/07/2017 - team nierziekten