09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Nierfunctievervangende therapie

  • Chronische hemodialyse (kunstnier) in het AZ Sint-Lucas in Gent en in de low care units in Aalter en Zelzate. In de low care unit in Gent wordt de mogelijkheid geboden tot avondhemodialyse, bijvoorbeeld voor patiënten die nog professioneel actief zijn.  Ondersteuning van huishemodialyse is mogelijk.
  • Peritoneale dialyse (buikspoeling). Onder begeleiding van het medisch en verpleegkundig team leert de patiënt of zijn/haar partner deze techniek aan, die vervolgens thuis zelfstandig wordt uitgevoerd. Dit is ook mogelijk met thuisverpleegkundige ondersteuning. 
  • Niertransplantatie en gecombineerde nier-pancreastransplantatie: patiënten die hier medisch voor in aanmerking komen, worden in ons centrum voorbereid, ondergaan de transplantatie in een transplantatiecentrum en komen nadien voor verdere opvolging terug. Het kan zowel om een transplantatie van een orgaan van een overleden als van een levende donor gaan.
  • Acute nierfunctievervangende therapie: zowel klassieke intermittente hemodialyse, hemodiafiltratie als continue hemofiltratie (CVVH) worden toegepast in ons centrum. Bij zwaar zieke patiënten gebeurt dit in multidisciplinaire samenwerking met de intensivisten en het verpleegkundig team van de intensieve zorgafdeling.
  • Plasmaferese wordt uitgevoerd in onze hemodialyseafdeling te Gent of op de intensieve zorgafdeling, volgens noodzaak.
  • Ook als vakantiedialysecentrum biedt het AZ-Sint-Lucas ruime mogelijkheden met zijn drie locaties.

Laatste update 31/07/2017 - team nierziekten