09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Oncogeriatrie

Kanker bij ouderen

Ongeveer 50% van alle tumoren worden gediagnosticeerd bij 65-plussers. Oudere patiënten zijn een zeer heterogene groep en hun biologische leeftijd kan sterk verschillen van hun chronologische leeftijd. Eind 2012 stapte AZ Sint-Lucas in de studie onco-geriatrie II (i.k.v. FOD Kankerplan Actie 24). Doel van de studie is een programma te ontwikkelen voor aangepaste geriatrische zorg bij een oudere met kanker. Het zorgprogramma geriatrie & het zorgprogramma oncologie dragen dit project, samen met de teams van het dagziekenhuis geriatrie & de interne liaison geriatrie.

De oncogeriatrie bekijkt de situatie van de patiënt heel ruim, met voldoende aandacht voor zowel de kwetsbaarheden als de sterke kanten, om zo de behandeling te optimaliseren. Het functioneren van de patiënt wordt grondig nagegaan op vlak van geheugen & aandacht, emotioneel functioneren, voedingsgewoontes, mobiliteit (bv. valrisico), medicatiegebruik, medische voorgeschiedenis,  functionele toestand,… Op vraag van de arts wordt een eerste screening afgenomen, indien nodig volgt een geriatrische evaluatie en advies.

Op die manier is de behandeling volledig aangepast aan de individuele behoeftes en kunnen andere hulpverleners ingeschakeld worden. De tussenkomst van het geriatrisch team is gratis. Het team werkt nauw samen met het oncologisch begeleidingsteam, diëtisten, palliatief supportteam, sociale dienst, valkliniek en het interne liaison team.

 

Geriatrische evaluatie