09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Polikliniek geriatrie

Doelstelling

De polikliniek geriatrie is een belangrijke steunpilaar van het zorgprogramma geriatrie. Patiënten kunnen er terecht voor een diagnose, opvolging van een chronische aandoening of na ontslag uit het ziekenhuis.

We richten ons vooral op ouderen bij wie er sprake is van complexe problematiek. Vaak betreft dit een combinatie van problemen op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk vlak. Dit heeft soms gevolgen voor de zelfredzaamheid. Er is vaak sprake van algemene achteruitgang, zonder dat er specifieke klachten op de voorgrond treden. De geriater onderzoekt deze klachten, tracht te achterhalen welke factoren een rol spelen bij het onstaan ervan en stelt een behandelplan op.

Verwijzing

Verwijzing naar de polikliniek geriatrie gebeurt door de huisarts of een medisch specialist.

Wij raden u aan om u te laten begeleiden door een familielid of een vertrouwenspersoon.

poli geriatrie