09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Polikliniek geriatrie

Doelstelling

De polikliniek geriatrie is een belangrijke steunpilaar van het zorgprogramma geriatrie. Patiënten kunnen er terecht voor een diagnose, opvolging van een chronische aandoening of na ontslag uit het ziekenhuis.

We richten ons vooral op ouderen bij wie er sprake is van complexe problematiek. Vaak betreft dit een combinatie van problemen op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk vlak. Dit heeft soms gevolgen voor de zelfredzaamheid. Er is vaak sprake van algemene achteruitgang, zonder dat er specifieke klachten op de voorgrond treden. De geriater onderzoekt deze klachten, tracht te achterhalen welke factoren een rol spelen bij het onstaan ervan en stelt een behandelplan op.

Verwijzing

Verwijzing naar de polikliniek geriatrie gebeurt door de huisarts of een medisch specialist.

Wij raden u aan om u te laten begeleiden door een familielid of een vertrouwenspersoon.

Verloop

  • Het onderzoek bij de geriater duurt ongeveer 1 uur en bestaat uit een gesprek met u en uw familie en een lichamelijk onderzoek.
  • U brengt best een actuele medicatielijst mee naar de poli.

Het is mogelijk dat naar aanleiding van de consultatie vervolgonderzoeken noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld labo onderzoek, medische beeldvorming, neuropsychologische testen). Het kan zijn dat er voor deze onderzoeken een opname gepland wordt in het dagziekenhuis geriatrie.

Resultaten

  • Indien nodig krijgt u een vervolgafspraak voor het bespreken van de resultaten.
  • Uw huisarts wordt steeds schriftelijk op de hoogte gebracht.

poli geriatrie