09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Verloop en resultaten

Verloop

  • Het onderzoek bij de geriater duurt ongeveer 1 uur en bestaat uit een gesprek met u en uw familie en een lichamelijk onderzoek.
  • U brengt best een actuele medicatielijst mee naar de poli.

Het is mogelijk dat naar aanleiding van de consultatie vervolgonderzoeken noodzakelijk zijn. (bijvoorbeeld labo onderzoek, medische beeldvorming, neuropsychologische testen). Het kan zijn dat er voor deze onderzoeken een opname gepland wordt in het dagziekenhuis geriatrie.

Resultaten

  • Indien nodig krijgt u een vervolgafspraak voor het bespreken van de resultaten.
  • Uw huisarts wordt steeds schriftelijk op de hoogte gebracht.