09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Training

Ergonomie

Tijdens de behandelingen krijgt u permanent ergonomische tips en wordt u gecorrigeerd in houding. Het geheel wordt aangevuld met specifieke ergonomielessen waarbij u te weten komt hoe we de rug en nek minder kunnen belasten. Daarnaast wordt er ook nagedacht over rug- en nekbeschermende aanbevelingen.

Bewegings- en psychologisch bilan

U wordt begeleid door een multidisciplinair team en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. Er wordt een beginprofiel opgemaakt waarna er een tussentijdse evaluatie volgt, en op het einde nog een meting. Deze resultaten worden telkens besproken met uw behandelend arts.

Bij de start van het oefenprogramma en naar het einde toe wordt er een gesprek bij een psychologe voorzien om het algemeen oefenproces te kunnen evalueren.
Men bespreekt wat de motivatie is, welke verwachtingen men heeft en er worden doelstellingen op maat geformuleerd.