Lettergrootte: a a a

Snurken en slaapapneu

INFO OVER CORONA

Bent u cpap-patiënt en hebt u vragen over corona? Dan kunt u terecht op deze website: https://www.apneuvereniging.be/corona


Multidisciplinaire aanpak bij snurken en slaapapneu

Snurken en ‘obstructief’ slaapapneusyndroom houden verband met een verminderde luchtstroom doorheen de bovenste luchtweg. Snurken ontstaat door geluidstrillingen in de keel wegens een bemoeilijkte luchtpassage. Sluit de luchtweg tijdelijk volledig , dan spreken we over een apneu. Bij een hypopneu is er een partiele reductie van de luchtstroom.
In sommige gevallen is er sprake van een “centraal” slaapapneu-syndroom. Hierbij is er geen obstructie, maar wordt vanuit de hersenen een verkeerd signaal doorgegeven naar de ademhalingsspieren.

 

Wat zijn de klinische verschijnselen?

Meest voorkomende klachten van een obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) zijn frequent snurken, slaapapneu en slaperigheid overdag. Andere vaak voorkomende klachten zijn ochtendlijke hoofdpijn, spierpijn, geheugen- en/of concentratiestoornissen en droge mond. Secundair kunnen hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, hartfalen, slechte bloedcirculatie (met onder andere een verhoogd risico op hersentrombose), hormonale afwijkingen zoals een gestoorde suikerspiegel ontstaan. Ook problemen zoals depressieve gevoelens of erectiestoornissen kunnen zich manifesteren. Het herkennen van OSAS en een gepaste behandeling zijn dus aangewezen.

Top

 

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Vaak is de bedpartner een belangrijke schakel in de aanmelding. Verder kunnen patiënten met ademhalingsgebonden slaapstoornissen zich aanmelden via tal van artsen: huisarts, longarts, zenuwarts, NKO-arts, MKA-arts, hartspecialist, hormoonspecialist, kinderarts, chirurg,… Deze zeer diverse instroom maakt een gecoördineerde aanpak noodzakelijk. Een uitgebreide bevraging, klinisch onderzoek met aandacht voor BMI, longen, hart, bloeddruk en een grondig NKO-onderzoek, om anatomische afwijkingen die bijdragen tot een obstructie in de luchtweg te detecteren, zijn nodig. De hoeksteen tot een correcte inschatting (geïsoleerd snurken, mild/matig/ernstig obstructief slaapapneu-syndroom, centraal apneu-syndroom, niet–ademhalingsgebonden slaapstoornissen) is het onderzoek in het slaaplabo. Dit onderzoek gebeurt in AZ Sint-Lucas door de dienst longziekten en de dienst neurologie. Bij OSAS bepaalt de AHI (=aantal apneus/hypopneus per uur ) de ernst ervan: milde vorm bij AHI 5-15, matige vorm bij AHI 15-30 en ernstig bij een AHI groter dan 30.

Top

 

Wat zijn de mogelijke remedies?

Vooreerst zijn conservatieve middelen aan de orde: reductie van overgewicht (dieetadvies), vermijden van een late maaltijd, van alcohol, nicotine, bepaalde slaapmedicatie. Eventueel aanpassen van medicatie, correctie van foute slaapgewoontes, eventueel vermijden van rugligging.

Zeker bij een ernstig OSAS (AHI meer dan 30/ uur) is CPAP behandeling (Continuous Positive Airway Pressure) de gouden standaard: deze behandeling wordt opgestart en gecoördineerd op dienst longziekten.

Voor patiënten met matig OSAS (AHI tussen 15 en 30) zijn er meerdere opties. Er is in AZ Sint-Lucas een multidisciplinair OSAS team (bestaande uit longartsen, neurologen, NKO- en MKA-artsen) waar deze patiënten onderling worden overlegd en waar er getracht wordt om de meest ideale therapieoptie te adviseren. Afhankelijk van de situatie is er mogelijkheid tot CPAP, slaapbeugel (MRA ofwel Mandibulair Repositie-Apparaat ) of heelkunde. De keuze wordt mee bepaald door de specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld hoog BMI, reeds bestaande hartaandoening, vaak op reis, wens van de patiënt,…). Indien er geopteerd wordt voor een slaapbeugel of heelkunde, gebeurt er eerst nog bijkomend een slaapendoscopie door de NKO-arts: dit is een onderzoek waarbij er geobjectiveerd wordt op welk niveau in de keel de vernauwing zich afspeelt zodat we dan een gericht advies naar verdere behandeling kunnen geven.

Bij patiënten met mild OSAS (AHI minder dan 15) of patiënten met geïsoleerd snurken komt CPAP niet in aanmerking. Indien er een oplossing gewenst is, gebeurt ook hier voorafgaand een slaapendoscopie om een onderbouwd advies naar behandeling te kunnen geven (positietrainer, heelkundige behandeling van de keel, slaapbeugel).

Top

Laatste update 20/06/2018 - team slaapcentrum