Lettergrootte: a a a

Afspraken

Identificatie:

Bij opname krijgt u een polsbandje om. Kijk de gegevens na en meld het aan de verpleegkundige indien iets foutief is. Het is belangrijk dat u dit polsbandje tijdens uw verblijf in het ziekenhuis steeds draagt. 

Nuchter blijven:

Het is van belang om niet te eten of te drinken van bij de opname tot wanneer de resultaten van de onderzoeken gekend zijn.

Privacy:

Om de privacy en de rust te waarborgen, vragen we dat zowel de patiënt als de familie zoveel mogelijk in de behandelruimte blijven.

Begeleiding:

Er wordt slechts 1 begeleider bij de patiënt toegelaten op de spoedgevallendienst.
Uitzondering: beide ouders met kind of begeleiding bij mindervalide patiënt

Waardevolle voorwerpen:

Informeer de zorgverstrekker omtrent waardevolle voorwerpen in uw bezit, deze kunnen ter bewaring gegeven worden in de centrale kluis van het ziekenhuis.

Agressie en verbaal geweld:

We stellen het op prijs dat er geen fysieke agressie en/of verbaal geweld t.o.v. medewerkers wordt gehanteerd. De dienst veiligheid kan op ieder moment ter ondersteuning van de medewerkers opgeroepen worden.