09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Behandeling infiltratieve blaastumoren

Patiënten met een infiltratieve tumor die zich beperkt tot een doorgroei in de blaaswand komen in aanmerking voor een genezende behandeling. Wanneer er ook uitzaaiingen zijn, zal de arts een palliatieve (pijn verzachtende) behandeling adviseren.

Patiënten die in aanmerking komen voor een genezende behandeling krijgen altijd het advies de blaas operatief te laten verwijderen. Dit is een grote operatie. Wanneer een patiënt een matige lichamelijke conditie heeft of op leeftijd is, kan een dergelijke operatie een te grote belasting zijn. Soms krijgen deze patiënten een uitwendige bestralingskuur geadviseerd.
Tijdens de operatie worden, via de buik, lymfeklieren rondom de blaas verwijderd en in het labo door een patholoog onderzocht op tumorcellen.
Bij mannen worden tevens de prostaat en de zaadblaasjes weggehaald en soms ook de plasbuis. Bij vrouwen worden behalve de blaas en de lymfeklieren, altijd de baarmoeder verwijderd. Om voortaan de urine af te voeren krijgt de patiënt een zogeheten urostoma, tenzij een vervangblaas kan aangelegd worden die wordt gemaakt uit een deel van de eigen dunne darm.

 

Psychosociale ondersteuning bij blaastumoren

Kanker en de behandeling ervan zijn erg ingrijpend en hebben een invloed op heel wat levensgebieden. Naast de lichamelijke gevolgen eist kanker namelijk ook een aanpassing op emotioneel, sociaal en relationeel vlak. In dit aanpassingsproces kunt u steeds bijgestaan worden door een begeleidingverpleegkundige en/of een oncopsycholoog.

Contactgegevens

Oncologisch Begeleidingsteam (OBT):

 

Laatste update 01/12/2017 - team urologie, andrologie en steenkliniek