09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Zorgen na de operatie

 • Op de afdeling intensieve zorg zal de dokter anesthesist beslissen of u naar de kamer kunt.
 • U heeft verschillende katheters: een centraal infuus, een maagsonde, een pijnpomp. Soms wordt er ook zuurstof toegediend.
 • U heeft een wonde aan de buik met twee wonddrains en twee katheters in de urostoma, nl 1 katheter vanuit de rechter nier en 1 katheter uit de linker nier. Deze monden uit in de urostoma. Rond de stoma wordt een speciaal postoperatief drainagezakje gekleefd, dat afloopt in een urinezak.
 • Na de operatie krijgt u gedurende enkele dagen geen voeding toegediend. De mond kan wel verfrist worden met daartoe voorziene wattenstaafjes gedrenkt in citroen. U krijgt wel een volledige volwaardige voeding toegediend via het infuus.
 • Zodra de darmtransit op gang is gekomen, mag u beginnen met kleine slokjes water te drinken en zal ook de maagsonde verwijderd worden.
 • Stilaan krijgt u meer voeding toegediend, beginnend met thee, beschuit, yoghurt, en licht verteerbare voedingsstoffen.
 • Na enkele dagen kan u zichzelf al een beetje behelpen bij het wassen, wordt u meer mobiel en kan u opstaan met de hulp van een verpleegkundige.
 • Wanneer de ronde drains niet veel wondvocht geven, worden ze ingekort en tenslotte verwijderd.
 • Op advies van de arts wordt een IVP (zie onderzoeken) gepland om te kijken of van binnen alles mooi genezen is en er geen lekkage voorkomt. Wanneer dit alles in orde is zullen de ureterkatheters verwijderd worden.
 • De verpleegkundige legt uit hoe de urostoma te verzorgen: zij stimuleert u om het urostomazakje zelf leeg te maken.
 • De hechtingen worden verwijderd. Na enkele dagen, wanneer de wonde mooi genezen is, mag de wonde bloot blijven.
 • U krijgt informatie over het ontslag uit het ziekenhuis. De huisarts en thuisverpleegkundige worden op de hoogte gebracht. U krijgt nog gedurende 10 dagen een bloedverdunnend spuitje toegediend. Dit wordt geregeld door de huisarts. Het is best dat de thuisverpleegkundige al de dag van het ontslag bij u langskomt om kennis te maken.
 • U krijgt een afspraak mee om binnen 6 weken bij de arts op raadpleging te komen.
 • Zodra het ontslag gekend is, maakt de arts een voorschrift en medisch attest klaar. De verpleegkundige bestelt al het nodige materiaal bij de bandagist.
 • U krijgt een VLAS boekje mee (Vereniging van Vlaamse stomaverpleegkundigen). Dit is een boekje waarin de verzorging genoteerd wordt, en waar ook het opvangmateriaal ingeschreven wordt. U moet dit boekje steeds bijhebben wanneer u weggaat, zodat bij opname in een ander ziekenhuis alles onmiddellijk terug te vinden is.
 • U krijgt het adres mee waar u het stomamateriaal kan bestellen. Dit doet u best bij een bandagist, omdat het materiaal rechtstreeks met de mutualiteit wordt verrekend en deze mensen daar zeer goed van op de hoogte zijn.
 • Het is best dat de familie op voorhand het materiaal gaat afhalen bij de bandagist, zodat u bij thuiskomst al het nodige materiaal ter beschikking heeft. Meestal heeft de verpleegkundige reeds contact gehad met de bandagist en is het materiaal reeds besteld.
 

Laatste update 01/12/2017 - team urologie, andrologie en steenkliniek