09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Zorgen na de operatie

 • Op de afdeling intensieve zorg zal de dokter anesthesist beslissen of u naar de kamer kunt.
 • U heeft verschillende katheters: een centraal infuus, een maagsonde en een pijnpomp. Soms wordt er ook zuurstof toegediend.
 • U heeft een abdominale wonde met twee wonddrains en twee katheters, nl 1 katheter vanuit de rechter nier en 1 katheter uit de linker nier. Deze monden uit in een opvangzakje.
 • Er is ook een katheter aanwezig in de blaas en ook een cystofixkatheter. Dit is een tweede katheter die via de huid van de onderbuik rechtstreeks in de blaas zit.
 • De blaassonde dient om de 4 uur gespoeld te worden met kleine hoeveelheden fysiologisch water, omdat er slijmen aanwezig zijn in de urine.
 • Na de operatie krijgt u geen voeding toegediend gedurende enkele dagen. De mond kan wel verfrist worden met daartoe voorziene wattenstaafjes gedrenkt in citroen. U krijgt wel een volledige volwaardige voeding toegediend via het infuus.
 • Zodra de darmtransit op gang is gekomen, mag u beginnen met kleine slokjes water te drinken en zal ook de maagsonde verwijderd worden.
 • Stilaan krijgt u meer voeding toegediend, beginnend met thee, beschuit, yoghurt, en licht verteerbare voedingsstoffen.
 • Na enkele dagen kan u zichzelf al een beetje behelpen bij het wassen, wordt u meer mobiel en kan u opstaan met de hulp van één verpleegkundige.
 • Wanneer de ronde drains niet veel wondvocht geven, worden ze ingekort en tenslotte verwijderd.
 • Op advies van de arts wordt een IVP (zie onderzoeken) gepland om te kijken of van binnen alles mooi genezen is en geen lekkage voorkomt. Als alles in orde is worden de uretherkatheters verwijderd.
 • Na enkele dagen kan de blaassonde verwijderd worden. Het is normaal dat u incontinent bent. U gaat ook best zittend plassen, waarbij u de blaas leeg perst. Doordat de nieuwe blaas ontstaat uit darmsegment is het normaal dat er slijmen aanwezig zijn.
 • Indien u goed kan plassen wordt als laatste de cystofixkatheter verwijderd.
 • Soms kan het ook gebeuren dat u zich ’s avonds leeg moet sonderen indien er teveel urine achterblijft in de blaas. Dit wordt aangeleerd in het ziekenhuis, ofwel uitgevoerd door een thuisverpleegkundige.
 • Na zeven dagen worden de hechtingen verwijderd. Na enkele dagen, als de wonde mooi genezen is, mag de wonde bloot blijven.
  U krijgt een afspraak mee om binnen 6 weken bij de arts op raadpleging te komen.
 

Laatste update 01/12/2017 - team urologie, andrologie en steenkliniek