09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Onderzoeken bij blaasklachten

Bloedonderzoek

  1. Is er een infectie in het lichaam (bijvoorbeeld in de nieren, blaas of prostaat)? Hierbij zijn bijvoorbeeld meting van de bloedbezinking en het aantal witte bloedlichaampjes (leukocyten) belangrijk.
  2. Hoe staat het met stoffen waarvan we weten dat ze in verhoogde hoeveelheid soms aanleiding kunnen geven tot nier- en/of blaassteenvorming? Bijvoorbeeld urinezuur en calcium (kalk).

 

Urineonderzoek

Dit is één van de eerste onderzoeken die plaatsvindt om infectie of andere pathologie uit te sluiten. Wanneer bij dit onderzoek afwijkende cellen worden gevonden, zal verder onderzoek naar de plaats van een eventuele tumor noodzakelijk zijn. Tumoren in de urinewegen kunnen namelijk voorkomen vanaf de nierkelk tot en met de plasbuis.

  1. Is er een infectie van de blaas? Vaak is aan de urine niet te zien waar in de urinewegen (nieren, blaas, prostaat) de infectie precies zit, maar soms verraadt een nierinfectie zich door grote hoeveelheden witte bloedcellen in de urine. Witte bloedcellen zijn afweercellen tegen infecties. Doorgaans is een gewone blaasontsteking minder heftig en zijn de aantallen witte bloedcellen ook kleiner.
  2. Zit er bloed in de urine? Dit kan voorkomen bij infecties, maar ook bij nier- en/of blaaskanker.
  3. Zit er veel calcium of urinezuur in de urine zodat de kans op blaasstenen groter is?
  4. Hoe zit het met de zuurtegraad van de urine? De urine behoort, als bescherming tegen infectie, zuur te zijn.

 

Cystoscopie

Bij een cystoscopisch onderzoek bekijkt de uroloog de blaasholte van binnen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een cystoscoop. Dit is een holle flexibele of niet- buigzame buis waaraan een kijkertje met sterk vergrotende lenzen is bevestigd. Meestal gebruikt men bij mannen de flexibele cystoscoop en bij vrouwen de niet- buigzame uitvoering. De cystoscoop wordt via de plasbuis tot in de blaasholte geschoven. Tijdens het inbrengen wordt meteen de binnenkant van de plasbuis beoordeeld.

In de cystoscoop bevindt zich een kanaal waardoor instrumenten tot in de blaas kunnen worden geschoven. Daarmee kan de uroloog stukjes weefsel (biopten) wegnemen voor onderzoek. Het onderzoek is niet pijnlijk, maar wordt niet altijd als prettig ervaren.
Het weggenomen weefsel wordt onderzocht in het labo. De mate van kwaadaardigheid en het stadium waarin de ziekte zich heeft uitgebreid wordt bepaald. Het duurt meestal een paar dagen vooraleer de uitslag bekend is.


IVP

CT- SCAN

Echo van het abdomen 
 

Laatste update 01/12/2017 - team urologie, andrologie en steenkliniek