09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Behandeling van incontinentie bij de man

Uit de literatuur blijkt dat meer dan 80% van de mannen met urineverlies niet behandeld worden. Het schaamtegevoel, maar evenzeer het gebrek aan terugbetaling zijn hiervoor de belangrijkste oorzaak.

Voor het nadruppelen dient de behandeling aangepast te zijn aan de oorzaak: de plasstraal moet worden verbeterd, hetzij door een verstopping van de prostaat op te heffen, hetzij door afwijkingen aan de plasbuis te corrigeren. Een eenvoudige tip om nadruppelen te beperken is na het plassen met de hand het plaskanaal leeg te duwen vanuit het perineum (= de streek tussen de uitwendige geslachtsorganen en de anus) tot aan de penis.

De therapieën kunnen onderverdeeld worden in kinesitherapie, medicatie, operatie. Indien een gecombineerde aanpak faalt, dienen ook hier opvangmateriaal en hulpmiddelen aangewend te worden.

Kinesitherapie

Dit speelt een sleutelrol in de therapie van urineverlies bij de man en dit zowel voor inspanningsgebonden verlies zoals drang- en overloopincontinentie, als voor nadruppelen.


Medicatie

Dit kan alleen worden voorgeschreven nadat een diagnose is vastgesteld. Dit is veel strikter dan de medicamenteuze therapie in de behandeling van urineverlies bij de vrouw, omdat bij de man de afvloeistoornissen frequenter zijn.

 

Overzicht van heelkundige behandelingen van urineverlies bij de man


Drangincontinentie

  • Botuline toxine injecties: een endoscopische injectie van medicatie rechtstreeks in de blaas.
  • Sacrale zenuwstimulatie: door het stimuleren van de sacrale zenuw door middel van elektrostimulatie kunnen soms blaasinstabiliteiten onderdrukt worden -blaasvergroting

 

Inspanningsgebonden urineverlies

  • Injecteerbare prothesen
  • Kunstsluitspier

 

Overloopincontinentie

  • Wegnemen van de obstructie
  • Sacrale zenuwstimulatie
 
Laatste update 01/12/2017 - team urologie, andrologie en steenkliniek