09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Nierkanker

Zowel bij kinderen als bij ouderen kan kanker van de nier optreden. Bij kinderen komt nierkanker zelden voor, doch gaat het vaak om heel grote tumoren. Bij ouderen is de meest voorkomende tumor van de nier het niercelcarcinoom of hypernefroom, ook bekend als de Grawitz-tumor. Ongeveer 80% van alle nierkankers zijn hypernefromen. Ze komen 5 maal meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Ze treft vooral 50 tot 60 jarigen.

Deze tumor ontstaat in de nierbuisjes, die deel uitmaken van de filtertjes in de nier. De tumor geeft pas laat klachten. Dat komt omdat er relatief veel ruimte is rondom de nier en pijnklachten pas optreden als er ruimtegebrek optreedt. Er wordt tegenwoordig nog al eens bij toeval, vb. bij een echo-onderzoek of bij andere redenen, een relatief kleine tumor gevonden. Als de tumor groter wordt, dan zal bloedverlies in de urine meestal het eerste teken zijn dat er iets mis is. Helaas is kanker van de nier vaak agressief van aard en kan snel uitzaaien naar andere organen.

Een iets andere vorm van nierkanker is een tumor die ontstaat in het nierbekken of in de urineleiders: overgangsepitheelcarcinoom. Overgangsepitheel is een laagje cellen waarmee de binnenkant van het nierbekken, de urineleiders en de blaas is bekleed. Deze soort nierkanker gaat vaak gepaard met tumoren in de blaas.

Over het ontstaan van nierkanker is weinig bekend. Roken, overgewicht en hoge bloeddruk kunnen mogelijk een rol spelen.

 

Symptomen

  • hematurie (bloed in de urine)
  • flankpijn
  • eventueel flankmassa (is alleen zichtbaar bij enorme tumoren bij magere patiënten).

 

A-typische symptomen

  • gewichtsverlies
  • koorts
  • etter in de urine

 

Onderzoeken

 

Ingrepen

 

Psychosociale ondersteuning bij nierkanker

Kanker en de behandeling ervan zijn ingrijpend en kunnen veranderingen teweeg brengen in heel wat levensgebieden. Naast de lichamelijke gevolgen vraagt kanker vaak ook een aanpassing op emotioneel, sociaal en relationeel vlak. In dit aanpassingsproces kunt u steeds bijgestaan worden door een begeleidingverpleegkundige en/of een oncopsycholoog.

Contactgegevens Oncologisch Begeleidingsteam (OBT):

 

 Laatste update 01/12/2017 - team urologie, andrologie en steenkliniek