09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Nierkoliek

De miljarden kleine buisjes in het nierweefsel kunnen verstopt raken, maar meestal zit de verstopping verderop, bijvoorbeeld in het nierbekken of in de urineleider. Door een steen kan de urineleider volledig worden afgesloten; de urine kan niet meer weg en de betreffende nier stopt met zijn zuiverende werk.

De andere nier moet dan de afvalverwerking volledig overnemen. Doordat de urine niet meer weg kan zal de druk in het nierbekken en de nier zelf hoog oplopen. Voor een korte periode kan dit weinig kwaad, maar op den duur zou de nier toch beschadigd kunnen geraken. Ook de kans op infectie wordt verhoogd.

De plotse afsluiting van de afvoer van de nier is een zeer pijnlijke zaak. Dit heet koliekpijnen en kan zeer hevig zijn. Iemand met een dergelijke koliekpijn heeft een doffe pijn in de zij en loopt voortdurend rond in huis.

Door te drinken, waardoor er nog meer druk op de nier komt te staan, kan de pijn nog verergeren.

Nierstenen kunnen ontstaan doordat sommige stoffen in verhoogde mate door de nieren worden uitgescheiden (voorbeeld: bij mensen die zeer veel melk drinken en kaas eten, waarbij zoveel kalk in de nieren terechtkomt dat dit een aanleiding kan zijn voor de vorming van nierstenen). Ook andere stoffen, zoals urinezuur, een afvalproduct van purines, kan aanleiding geven tot steenvorming.

Hoewel wij allen regelmatig stenen maken, geeft dit bijna nooit problemen, doordat de kleine gruisjes die worden geproduceerd gemakkelijk en ongemerkt met de urine worden afgevoerd. Door weinig urineproductie (weinig drinken bij warm weer) blijft zo een gruisje zolang in de nier dat het aangroeit en uiteindelijk de urinewegen gaat verstoppen als het gaat rollen.

 

Mogelijke behandelingen

Niet alle nierstenen komen in aanmerking voor behandeling. Kleine stenen die zich in de nier bevinden en geen klachten geven of ook niet op termijn zullen geven, hoeven geen behandeling.
Behandeling is wel aangeraden, wanneer er sprake is van urineweginfecties, verslechtering van de nierfunctie, pijnklachten in de vorm van kolieken of toename van de steenmassa.

Meestal komt u binnen in het ziekenhuis via de spoedopname. De behandeling is dan in de eerste plaats gericht op pijnbestrijding.

Er worden foto’s genomen: een overzicht abdomen en een CT-scan zonder contrast. U krijgt een infuus in de arm dat dient om pijnstilling via de bloedbaan onmiddellijk mogelijk te maken. Er zal u gevraagd worden om door een zeefje te plassen, zodat als u het steentje uitplast, dit kan opgevangen worden.

Laatste update 01/12/2016 - team urologie, adrologie en steenkliniek