09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

CT-scan of Computer Tomografie

Een computertomograaf is een toestel waarmee men door middel van zeer gedetailleerde foto’s een dwarsdoorsnede van organen en/of weefsel kan maken.

Hierbij wordt gelijktijdig gebruik gemaakt van röntgenstraling en een computer. Het apparaat heeft een opening waar u, liggend op een beweegbare tafel, doorheen wordt geschoven. Terwijl de tafel verschuift, maakt men een serie foto’s. Deze foto’s geven een duidelijk beeld van de buik met zijn organen. Voor het maken van duidelijke foto’s is vaak contrastvloeistof nodig: deze wordt tijdens het onderzoek in een bloedvat van de arm ingespoten. Dit kan een warmtegevoel veroorzaken en soms kan ook een gevoel van misselijkheid optreden. Daarom moet u steeds nuchter zijn enkele uren voor het onderzoek. Soms wordt geen contrastvloeistof ingespoten, bijvoorbeeld wanneer men een steen in de urinewegen vermoedt.

Laatste update 01/12/2017 - team urologie, andrologie en steenkliniek