09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

IVP of Intra Veneus Pyelogram

Een IVP is een onderzoek om eventuele afwijkingen aan de nieren, urinewegen en blaas aan te tonen. U kunt hierbij denken aan nierstenen, maar ook aan eventuele vernauwingen in de urineleider. U krijgt een contrastmiddel ingespoten in de ader en via het bloed komt dit contrastmiddel in de nieren terecht, ongeveer 3 minuten na het inspuiten. Via de nieren en de urineleiders gaat dit contrastmiddel uiteindelijk naar de blaas, waarna u het weer uitplast. Door foto’s te maken volgt men de weg die het contrastmiddel aflegt. Dit contrastmiddel is nodig omdat nieren, urineleiders en blaas anders niet goed zichtbaar zijn op de foto’s.

Het contrastmiddel dat gebruikt wordt bevat jodium: het is mogelijk dat u daar overgevoelig voor bent en het is belangrijk dat als u dit weet, u dit van te voren bespreekt met uw specialist. Het onderzoek kan beter niet gedaan worden als u zwanger bent of eraan twijfelt.

Het onderzoek

  • U bent nuchter.
  • Het is best dat u een lege blaas heeft vooraleer het onderzoek begint.
  • U ligt tijdens het onderzoek op de rug: eerst maakt men een foto zonder contrast, daarna wordt het contrastmiddel ingespoten in de ader, wat een warm gevoel en vieze smaak kan geven. Dit gevoel trekt na een paar minuten weg. Om de paar minuten wordt een foto gemaakt, soms krijgt u een brede band om uw buik om het contrast wat langer vast te houden in de nieren zodat nog wat meer foto’s kunnen gemaakt worden.
  • Aan het eind van het onderzoek wordt soms gevraagd om nog eens te plassen waarna er nog een foto van de blaas wordt gemaakt.
  • Na het onderzoek mag u gewoon weer eten en drinken.
  • De foto’s worden aan de behandelende arts bezorgd, die ze dan nadien met u zal bespreken.
 

Laatste update 01/12/2017 - team urologie, andrologie en steenkliniek