09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Teelbalkanker

Teelbalkanker ontstaat meestal bij mannen tussen de 20 en 40 jaar, maar kan zich ook op oudere leeftijd voordoen of bij kinderen.
Kanker van de teelbal ontstaat meestal in de cellen die het zaad produceren, de zogeheten kiemcellen. Een dergelijke tumor wordt dan ook een kiemceltumor genoemd.

 

Kiemceltumoren

Een seminoom = een kwaadaardig kiemcelgezwel van de teelbal.
Een niet seminoom = een verzamelnaam voor andere kiemceltumoren dan het seminoom.

Een combinatietumor van een seminoom en een niet-seminoom kan ook, maar komt weinig voor.

Het onderscheid in verschillende kiemceltumoren is gebaseerd op de soort cellen waaruit de tumor is samengesteld. Ook bestaat er bij de verschillende typen verschil in het tempo waarin de tumor groeit en de mate waarin zich uitzaaiingen voordoen. Het type kiemceltumor speelt een rol bij het bepalen van een eventuele behandeling.

 

Klachten

De meeste mannen bij wie teelbalkanker wordt vastgesteld, hebben zelf een verandering aan een teelbal geconstateerd. Deze verandering bestaat uit een vergroting van de teelbal en/of een verharding in de teelbal waardoor deze anders aanvoelt. Ongeveer een derde van de patiënten meldt een dof, zwaar gevoel in de onderbuik, achter de balzak of in de balzak zelf.

Bij een klein aantal mannen wordt teelbalkanker vastgesteld omdat zij klachten hebben ten gevolge van uitzaaiingen. Deze klachten worden meestal veroorzaakt door een zwelling van de lymfeklieren waardoor pijn kan ontstaan, bijvoorbeeld buikpijn of rugpijn.

Er kunnen ook klachten optreden die niet direct aan teelbalkanker doen denken, maar daar wel door kunnen zijn veroorzaakt, zoals zwelling van de borstklier of van het gebied rond de tepel.
Ook kan er sprake zijn van vermoeidheid zonder aanwijsbare reden.

 

Stadium van de ziekte

Onder het stadium van de ziekte verstaan we de uitgebreidheid van de ziekte. Ook het stadium is van belang bij de bepaling van de behandeling.

In grote lijnen zijn vier stadia te onderscheiden:

 • Stadium I
  De ziekte is beperkt gebleven tot de teelbal, er zijn geen uitzaaiingen aangetoond.
 • Stadium II
  De ziekte beperkt zich tot de teelbal en de lymfeklieren onder het middenrif. Het middenrif is een platte spier tussen de buik- en borstholte en bevindt zich ongeveer halverwege de borstkas.
 • Stadium III
  De ziekte heeft zich vanuit de teelbal uitgebreid in de lymfekliergebieden zowel onder als boven het middenrif.
 • Stadium IV
  De ziekte heeft zich vanuit de teelbal verspreid naar andere organen zoals de longen en de lever.

 

Onderzoeken

 

Behandeling

 

Ingrepen

 

Psychosociale ondersteuning bij teelbalkanker

Kanker en de behandeling ervan zijn ingrijpend en kunnen veranderingen teweeg brengen in heel wat levensgebieden. Naast de lichamelijke gevolgen vraagt kanker vaak ook een aanpassing op emotioneel, sociaal en relationeel vlak. In dit aanpassingsproces kunt u steeds bijgestaan worden door een begeleidingverpleegkundige en/of een oncopsycholoog.

Contactgegevens

Oncologisch Begeleidingsteam (OBT):


Laatste update 01/12/2017 - team urologie, andrologie en steenkliniek