09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Behandeling

Het is bij iedere patiënt met een verdachte verharding van de teelbal, noodzakelijk dat de teelbal wordt verwijderd om te kunnen vaststellen of er sprake is van teelbalkanker. Deze operatie is tevens het begin van de behandeling.
Daarna zal vaak een vervolgbehandeling nodig zijn. Deze kan bestaan uit:

Er kan ook een combinatie van deze behandelingen nodig zijn.

Op dit ogenblik is de prognose in geval van teelbalkanker één van de beste van alle tumoren bij volwassenen.

Welke zijn de vervolgbehandelingen die gangbaar zijn bij de verschillende typen teelbalkanker en het stadium waarin deze verkeren?

  • Bij patiënten bij wie een seminoom in Stadium I of II is vastgesteld, zal in het algemeen een bestralingskuur als vervolgbehandeling noodzakelijk zijn. Aangezien bij ongeveer 95% van de patiënten met een seminoom de ziekte in één van deze stadia wordt vastgesteld, is dit de meest voorkomende vervolgbehandeling. Bij uitgebreide zwelling van de lymfeklieren onder het middenrif kan in Stadium II ook worden gekozen voor een behandeling met cytostatica (=chemotherapie). Bij patiënten bij wie de ziekte zich verder heeft uitgebreid (stadium III en IV), is meestal een behandeling met cytostatica noodzakelijk. Deze behandeling kan eventueel worden gevolgd door een behandeling met radiotherapie.
  • Bij patiënten met een niet- seminoom in Stadium I bij wie het röntgenonderzoek geen afwijkingen aantoont en ook de tumormerkstoffen in het bloed niet verhoogd zijn, wordt een vervolgbehandeling meestal niet noodzakelijk geacht. Wel zal de patiënt een strak schema van controleonderzoeken moeten ondergaan. In sommige gevallen geeft men de voorkeur aan een operatieve verwijdering van de lymfeklieren.
  • Bij patiënten met een niet- seminoom in stadium II is de keuze van behandeling afhankelijk van de mate van zwelling van de lymfeklieren. Vaak dient een behandeling met cytostatica plaats te vinden. Patiënten bij wie een niet- seminoom in stadium III of IV is vastgesteld, zullen doorgaans een behandeling met cytostatica moeten ondergaan.

 

Laatste update 01/12/2017 - team urologie, andrologie en steenkliniek