09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Ziekte van Peyronie of kromstand van de penis

François de la Peyronie beschreef als eerste de verhardingen die ter hoogte van de penis kunnen optreden en bij erectie voor kromstand verantwoordelijk zijn. Wanneer de elastische vezels die de corpora cavernosa omhullen bindweefselachtig worden, zorgt de verminderde uitrekbaarheid voor asymmetrie tijdens de erectie die pijnlijk kan zijn. In ernstige gevallen ontstaat kromstand die vrijen onmogelijk maakt en noodzaakt tot behandeling. Vermits geen enkele conservatieve aanpak helpt, moet heelkunde voorgesteld worden, waarbij de kromstand ongedaan wordt gemaakt.
Daar de ziekte in de eerste maanden evolutief is, vaak naar slechter, maar een zeldzame keer naar beter, wordt aangeraden minstens 1 jaar te wachten alvorens heelkundig in te grijpen.

 

De dag voor de operatie

 • Uw huisarts heeft gezorgd voor een bloedonderzoek en hartonderzoek. Indien dit niet het geval is zal men in het ziekenhuis deze onderzoeken nog uitvoeren. Soms wordt ook nog een foto van de longen gemaakt, maar dit wordt beslist door uw arts.
 • U komt altijd de dag voordien binnen.
 • U krijgt na het avondeten een lavement om de darm te reinigen.
 • U krijgt een inspuiting in de arm ter preventie van trombose. Deze inspuiting zal na de operatie verder gegeven worden.
 • In de vooravond komt de anesthesist langs. Hij/zij zal u enkele vragen stellen en het uur van de ingreep meedelen. Hij/zij zal een slaapmiddel voorzien dat u gerust kan innemen om een goede nachtrust te verzekeren.
 • Vanaf 24u zal de nachtverpleegster uw glas wegnemen omdat u volledig nuchter moet zijn voor de operatie. In uitzonderlijke gevallen, vb wanneer de operatie laat in de namiddag plaatsvindt, zal u nog een licht ontbijt krijgen.
 • Indien u bloedverdunners neemt zoals vb. Asaflow, aspirine, Marevan of andere dient u deze minstens zeven dagen voor de operatie te stoppen. Informeer altijd eerst bij uw huisarts of behandelende dokter.

 

De dag van de operatie

 • Er worden anti -trombosekousen aangepast. Mocht u deze thuis in uw bezit hebben gelieve deze dan zeker mee te brengen.
 • Net voor de operatie krijgt u een licht kalmeermiddel, voorgeschreven door de anesthesist.
 • Na een seintje van het operatiekwartier wordt u in uw bed naar de voorbereiding van de operatiekamer gebracht. Daar kan u met eventuele vragen of bemerkingen nog bij de anesthesist terecht. In de voorbereidingskamer wordt ook een infuus geplaatst ter voorbereiding op de narcose.

 

Zorgen na de operatie

 • Na de operatie blijft u nog even in de ontwaakkamer van het operatiekwartier tot u goed wakker bent. De anesthesist beslist wanneer u terug naar de kamer kunt. In de ontwaakkamer is geen bezoek van de familie toegelaten.
 • U heeft een infuus (kathetertje) in de arm of hand.
 • Er is regelmatig controle van bloeddruk en pols, dit ook gedurende de nacht. 
 • Door de verpleegkundige wordt meegedeeld vanaf wanneer u iets mag drinken.

 

De dag na de operatie

 • De dag na de operatie komt de arts langs.
 • Het infuus kan verwijderd worden. Het verband wordt gecontroleerd en ververst.
 • Na enkele dagen kan u het ziekenhuis verlaten.
 • De wonde wordt 1 maal per dag ontsmet: dit kan u zelf doen ofwel laat u dit gebeuren door een thuisverpleegkundige. U zult dan de daartoe voorziene voorschriften mee naar huis krijgen.
 • U kan wel douchen, in bad gaan is niet aangewezen.
 • De draadjes verdwijnen spontaan.
 • U krijgt een afspraak om binnen de 6 weken op controle te komen bij uw arts.
 • Het is aangewezen gedurende 6 weken geen seksuele betrekkingen te hebben. In de eerste weken na de operatie moet u het nog wat kalm aandoen. Sporten is dan ook af te raden.

Laatste update 01/12/2017 - team urologie, andrologie en steenkliniek