09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Liesbreuk

Op de weg van de nierregio naar de balzak zal de zaadbal ter hoogte van de lies door de buikwand heen moeten. Er vormt zich natuurlijk, lang voor de geboorte, tijdelijk een wat groter gaatje in de spierwand, zodat de zaadbal er langs kan.
Na de passage behoort dit gaatje weer kleiner te worden, zodat uiteindelijk net genoeg ruimte overblijft voor de zaadleider en vloedwater die naar de zaadbal lopen. Soms blijft de opening in de spierwand te ruim, waardoor later een klein stukje van de binnenvoering van de buikwand kan uitpuilen.
Tijdens een liesbreukoperatie wordt de breukzak losgemaakt en terug naar binnen geduwd. Vervolgens wordt de overliggende verzwakte buikspierwand verstevigd met hechtingen of een netje.

 

De dag van de operatie

 • Voor de operatie krijgt u een antibioticum toegediend, dat u mag innemen met een slokje water. Nadien blijft u verder nuchter.
 • Net voor de operatie krijgt u een licht kalmeermiddel, voorgeschreven door de anesthesist.
 • Na een seintje van het operatiekwartier wordt u in uw bed naar de voorbereiding van de operatiekamer gebracht. Daar kan u met eventuele vragen of bemerkingen nog bij de anesthesist terecht. In de voorbereidingskamer wordt ook een infuus geplaatst ter voorbereiding op de narcose.

 

Zorgen na de operatie

 • Na de operatie blijft u nog even in de ontwaakkamer van het operatiekwartier tot u goed wakker bent. De anesthesist beslist wanneer u terug naar de kamer kunt. In de ontwaakkamer is er geen bezoek van de familie toegelaten.
 • U zult steeds een infuus (kathetertje) in de arm of hand hebben. Een dergelijke ingreep kan gepaard gaan met bloedverlies. Na de ingreep blijft soms een katheter (een kunststofslangetje) enige tijd via de plasbuis in de blaas zitten. Dit kan een vervelend gevoel met zich meebrengen, nl. steeds het gevoel hebben te moeten plassen of het gevoel hebben niet meer te kunnen plassen. Vraag steeds het advies van de verpleegkundige: soms heeft u gewoon blaaskrampen die door toediening van aangepaste medicatie zullen verdwijnen.
 • Er is regelmatig controle van bloeddruk en pols, dit ook gedurende de nacht.
 • Door de verpleegkundige wordt meegedeeld vanaf wanneer u iets mag drinken.
 • Eventueel mag u de dag zelf reeds het ziekenhuis verlaten. Dit gebeurt steeds in overleg met uw behandelende uroloog.

 

De dag na de operatie

 • De dag na de operatie komt de arts langs.
 • Het infuus kan verwijderd worden. Het verband wordt gecontroleerd en ververst.
 • Indien er een wonddrain aanwezig is, wordt deze verwijderd naargelang de hoeveelheid wondvocht die aanwezig is.
 • Er wordt soms ook medicatie toegediend om de zwelling en de pijn tot een minimum te beperken.
 • Na een tweetal dagen wordt een plastiek afdekkend verband aangebracht waarmee u thuis kan douchen. In bad gaan is niet aangewezen.
 • U kunt het ziekenhuis verlaten en na 1 week zal de huisarts de draadjes verwijderen.
 • Er wordt een controle afspraak meegegeven binnen 6 weken bij uw arts.
 • Enkele tips: zware inspanningen gedurende een aantal weken is niet toegestaan.

Laatste update 01/12/2017 - team urologie, andrologie en steenkliniek