09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Onderzoeken bij prostaatklachten

Rectaal toucher

Bij dit onderzoek zal de dokter met de vinger via de anus de prostaat aftasten. Er kan zo worden geschat of de prostaat vergroot is of dat er aanwijzingen zijn voor kanker. Het onderzoek is oncomfortabel, maar niet pijnlijk. Een pijnlijke prostaat kan wijzen op een prostaatontsteking.

 

Prostaatechografie

Dit is een techniek waarbij met behulp van geluidsgolven inwendige organen worden bekeken. Hierbij wordt geen röntgenstraling gebruikt. Dit onderzoek dient om de structuur van de prostaat beter te bekijken. Ter voorbereiding is het laatste deel van uw darm bij voorkeur leeg voor het beste resultaat. De blaas moet bij voorkeur vol zijn voor het onderzoek. Met een volle blaas is de prostaat beter te onderzoeken. U hoeft niet nuchter te zijn.

U ligt op de linkerzij met opgetrokken knieën op de onderzoeksbank. Er wordt een onderzoeksstaafje in de anus gebracht: dit staafje is iets dikker dan de vinger en kan soms ongemakkelijk aanvoelen. Wanneer u zich probeert te ontspannen zal het onderzoek gemakkelijker verlopen.

 

Bloedonderzoek

Is er infectie in het lichaam? (bijvoorbeeld in de nieren, blaas of prostaat) Hierbij zijn vb meting van de bloedbezinking en het aantal witte bloedlichaampjes (leukocyten) belangrijk.

Is er sprake van een verhoging van het PSA (prostaat specifiek antigeen) gehalte in het bloed? Het PSA is een stof die door de prostaat in sommige gevallen in verhoogde mate aan het bloed wordt afgegeven. Als het PSA gehalte in het bloed verhoogd is, betekent dit dat er iets met de prostaat aan de hand is. De prostaat kan vergroot zijn of ontstoken, of er kan kanker in zitten. Verder onderzoek is dan nodig om uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Normaal gezien is de waarde lager dan 4.

 

Urineonderzoek

Is er een infectie van de blaas? Vaak is aan de urine niet te zien waar in de urinewegen (nieren, blaas, prostaat) de infectie precies zit. Doorgaans is het aantal witte bloedcellen bij een prostaatontsteking niet sterk verhoogd, maar bij een gelijktijdig optredende blaasontsteking kan dat wel het geval zijn.

Zit er bloed in de urine? Dit kan vb. voorkomen bij infecties, maar ook bij nier-, blaas- of prostaatkanker.

 

Cystoscopie

Via de plasbuis wordt met een slappe kijker in de plasbuis en de blaas gekeken. De grootte van de prostaat kan worden geschat en voornamelijk kan worden beoordeeld in welke mate een vergrote prostaat in de weg zit. Immers, niet elke vergrote prostaat geeft problemen bij het plassen. Ook kan in de blaas de aanwezigheid van stenen of tumoren worden vastgesteld, alsook is het mogelijk om tijdens dit onderzoek een indruk te krijgen over de conditie (sterkte) van de blaas.


Laatste update 01/12/2017 - team urologie, andrologie en steenkliniek