09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Valpreventie

Voor een 75-plusser is vallen één van de meest voorkomende redenen van een ziekenhuisopname, vaak met belangrijke gevolgen voor het latere functioneren.

Vallen is soms een signaal dat er een onderliggend probleem is dat aandacht verdient.

In Vlaanderen valt 40% van de 70-plussers die nog thuis wonen één keer per jaar, bij 80-plussers stijgt dit cijfer tot 50% per jaar. Toch wordt slechts 20% van de valincidenten gemeld aan de arts.
Vallen is een probleem van vele factoren en vraagt om een aanpak op verschillende vlakken.

 

Geriatrische evaluatie

Zowel op de afdeling geriatrie als in het dagziekenhuis geriatrie kan in overleg met uw huisarts een overzicht opgesteld worden waarin alle risicofactoren van vallen geëvalueerd worden. Vervolgens kan een plan opgesteld worden om uw persoonlijk valrisico te verkleinen. Dit gebeurt door een gezamenlijke aanpak van de geriater, de verpleegkundige, de kinesitherapeut, de ergotherapeut, de diëtiste, de sociaal werker en eventueel de cardioloog, de neuroloog en de arts fysische geneeskunde en revalidatie.

 

Gevolgen van een val

De gevolgen van een val kunnen aanzienlijk zijn. Het belangrijkste gevolg van een val is een breuk van bijvoorbeeld een heup, een pols, een wervel of het bekken. Deze breuken leiden tot pijn, verlies van zelfstandigheid, opname in een ziekenhuis of een woon- en zorgcentrum en soms zelfs tot overlijden. Daarnaast ontstaat er vaak valangst waardoor de kwaliteit van het leven vermindert. Tenslotte kunnen de kosten ten gevolge van een val hoog oplopen.