09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Risicofactoren en tips

Medicatie

Medicatiegebruik is een belangrijke oorzaak van vallen. Er is een verhoogd risico vanaf meer dan vier verschillende medicijnen per dag. Vooral slaapmedicatie, medicatie voor het hart, vochtafdrijvende medicatie en anti-depressiva kunnen het risico op vallen verhogen.

 • Bespreek met uw arts de noodzaak en mogelijke bijwerkingen van elk geneesmiddel.

 

Bepaalde aandoeningen

Heel wat ziektes zijn gelinkt aan vallen. We sommen de belangrijkste op: infecties, hartproblemen, stoornissen in de hersendoorbloeding, ziekte van Parkinson, dementie, depressie, ziekte van Menière, incontinentie, alcoholmisbruik, diabetes, bloedarmoede en uitdroging.

 • Ga regelmatig naar uw arts zodat deze aandoeningen tijdig kunnen vastgesteld, behandeld en opgevolgd worden.

 

Ondervoeding

Ondervoeding geeft een verhoogd risico op vallen. We hebben immers eiwitten nodig om de spiermassa op te bouwen. Bovendien zijn calcium en vitamine D nodig om de botmassa te behouden.

 • Raadplaag uw arts bij vermagering of verminderde eetlust. 
 • Kies voor evenwichtige en gevarieerde voeding
 • Drink voldoende water
 • Beperk alcohol (maximaal 1 glas/dag)

 

Osteoporose

Patiënten met osteoporose of botontkalking hebben een hoger risico om een wervel, een pols, het bekken of een heup te breken. Er bestaat hiervoor een goede behandeling.

 • Praat over osteoporose met uw arts en de osteoporoseverpleegkundige.
 • U kunt osteoporose beperken door een gezonde levensstijl
 • Eet gezonde voeding rijk aan calcium: zuivelprodukten, groene groenten, vette vis, bruin brood
 • Neem voldoende beweging
 • Ga regelmatig buiten in de zon (vitamine D)
 • Gebruik dagelijks calcium + vitamine D

 

Plotse bloeddrukdaling

Orthostatische hypotensie is de plotse bloeddrukdaling die veel mensen ervaren bij het plots rechtkomen of bij het veranderen van houding. Door de verminderde zuurstoftoevoer naar de hersenen ontstaat er een gevoel van duizeligheid of draaierigheid.

 • Raadpleeg uw arts bij duizeligheid.
 • Blijf even zitten voor u rechtstaat
 • Sta traag recht
 • Begin pas te stappen nadat de duizeligheid verdwenen is

 

Gezichtsproblemen

Een stoornis van het zicht zoals cataract en glaucoom kunnen in 70% van de gevallen gemakkelijk behandeld worden.

 • Raadpleeg uw oogarts één keer per jaar.
 • Draag steeds uw eigen bril
 • Zorg ervoor dat de brilglazen altijd proper zijn
 • Weet dat het dragen van een bifocale bril en progressieve bril (dubbelfocusbril) gevaren inhoudt

 

Valangst

Mensen met valangst gaan risicovolle situaties vermijden. Daardoor kan deze valangst verlammend werken en net leiden tot minder bewegen.

 • Praat hierover met uw huisarts.
 • Een personenalarmsysteem kan uw angstgevoel doen verminderen.
 • Raadpleeg uw mutualiteit in verband met de aanschaf hiervan.

 

Omgevingsfactoren

Leefruimte

   • Zorg voor voldoende brede doorgang
   • Vermijd te gladde of natte vloeren
   • Verwijder uw tapijten
   • Zorg voor ondiepe comfortabele zetels
   • Kijk na of de deuren niet klemmen
   • Als de telefoon of deurbel gaat, sta dan rustig op
   • Zet de telefoon op een centrale plaats en op zithoogte
   • Kleef losliggende kabels vast
   • Maak drempels zichtbaar (fluorisatiestrips)
   • Verplaats zware voorwerpen nooit alleen

Slaapkamer

   • Zorg voor voldoende licht (nachtlampje)
   • Zorg voor een aangepast bed, de zithoogte is van belang
   • Zorg voor een toiletstoel in de nabije omgeving

Badkamer

   • Plaats een antislipmat in het bad of de douche
   • Voorzie een steunbaar
   • Indien u zich onveilig voelt, kunt u best een bad of douche nemen in aanwezigheid van derden (vb. thuisverpleging)

Tuin en terras

   • Verwijder alle mos en dode bladeren
   • Zorg voor een goed begaanbaar pad, zonder losliggende tegels
   • Zorg voor buitenverlichting
   • Maak drempels goed herkenbaar (fluorisatiestrips)

Trappen en drempels

   • Voorzie een stevige trapleuning aan beide zijden van de trap
   • Laat nooit voorwerpen op de treden liggen
   • Zorg dat de eerste en laatste trede duidelijk onderscheiden zijn van de vloer zodat u deze niet ‘mist’ (fluorisatiestrips)
   • Betreed nooit de trap met enkel sokken of nylonkousen
   • Ga rustig de trap af, neem trede per trede en houd de leuning goed vast
   • Gevaarlijke trappen met smalle treden kunt u het best achterwaarts afgaan