09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt

Door de vergrijzing van de bevolking stijgt het aantal zorgbehoevende ouderen. Deze demografische evolutie (zie tabellen 1 en 2) vertaalt zich in de ziekenhuispopulatie. Het aantal geriatrische patiënten –ook op niet geriatrische afdelingen- neemt toe. Een aanpassing van de gezondheidsstructuren was nodig. Het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt werd dan ook uitgebouwd binnen AZ Sint-Lucas en inmiddels erkend door de overheid.

Het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt bestaat uit vijf onderdelen:

Het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt is gericht op het pluridisciplinair diagnostisch en therapeutisch proces, alsook op de revalidatie en de opvolging van de geriatrische patiënt. Tevens waarborgt het zorgprogramma, in samenspraak met de huisarts en de andere zorgverstrekkers, het opsporen van geriatrische patiënten met een risicoprofiel alsook de continuïteit van de zorg.

Het hoofddoel van het zorgprogramma bestaat er in via een pluridisciplinaire aanpak te streven naar een optimaal herstel van de functionele performantie en naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit van de oudere persoon.

De coördinatie van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt wordt vervuld door de verantwoordelijke arts-geriater, de hoofdverpleegkundige van het zorgprogramma en het diensthoofd geriatrie.

De geriaters betrokken bij het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt zijn:

   • Dr. Bachmann Christian
   • Dr. Martens Han
   • Dr. Steen Elke
   • Dr. Staels Kendrin

 

Vooruitzichten voor de toekomstige bevolking, België, 2000- 2050 (NIS, Mathematische demografie: Bevolkingsvooruitzichten 2000-2050):

 200020202050
Leeftijdsgroep 80 en meer 376.786 608.609 1.134.667
Mannen 5.029.011 5.271.844 5.400.062
Vrouwen 5.251.659 5.451.984 5.552.519
Totale bevolking 10.280.670 10.723.828 10.952.581
Leeftijdsgroep 60 en meer 2.249.411 2.927.831 3.557.633

 

Afhankelijkheidsgraad en intensiteit van de vergrijzing, België, 2000-2050 (NIS, Mathematische demografie: bevolking en veroudering):

 200020202050
Verhouding 60+ ten opzichte van 20-59 jarigen 40,1 % 53,0 % 68,9 %

Verhouding 80-jarigen ten opzichte van 60-jarigen

16,8 % 20,8 % 31,9 %