09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Visie

Visietekst zorgprogramma voor de geriatrische patiënt

Hoger doel

Het zorgprogramma van het AZ Sint-Lucas:

 • stelt dat er een maatschappelijke behoefte bestaat aan een multidisciplinaire zorg voor zieke en/of fragiele ouderen, in een voor hen aangepaste omgeving.
 • gelooft stellig in haar maatschappelijke opdracht om deze zieke en/of fragiele ouderen, met een acute problematiek, respectvol en kwaliteitsvol te verzorgen, waardoor hun levenskwaliteit kan behouden of bevorderd worden. Hierbij wordt vertrokken van het levensverhaal van de patiënt, zijn mogelijkheden en doelstellingen.
 • staat voor een multidisciplinaire aanpak, waarbij vanuit een holistische detectie, oog is voor totaalzorg: lichamelijk, geestelijk en sociaal.
 • wil de waardigheid en de zelfredzaamheid van zieke en/of fragiele, oudere patiënten optimaliseren en dit vanuit een breder ethisch denkkader op geneeskunde.
 • biedt deze zorg geëngageerd aan, binnen de maatschappelijke opdracht van het ziekenhuis en dus binnen de mogelijkheden en beperkingen van de dienst.

Kernwaarden

 • Binnen het zorgprogramma werkt iedereen vanuit eigen opleiding, discipline en actuele kennis, met inzet voor de mensen, vanuit een positieve gedrevenheid.
 • We zijn bewust laagdrempelig.
 • In onze complementariteit zijn we toegewijd en begrensd ondersteunend voor de patiënt. We gaan in op de nood van de patiënt aan menselijk contact en gaan er van uit dat respectvol bejegend worden een wederzijds gegeven is.
 • We geven gepaste aandacht aan de familieleden en de mantelzorgers die geconfronteerd worden met de acute problematiek van hun zieke en/of fragiele oudere.
 • Onze zorg eindigt niet bij de muren van ons ziekenhuis. We zetten in op onze educatieve rol t.o.v. externe partners en vinden ook de communicatie naar hen belangrijk.

De toekomst vraagt

 • Een afdeling die intern goed samenwerkt om een hoog niveau van kwalitatieve zorg te bereiken.
 • Een flexibele ingesteldheid die toelaat om te gaan met de toenemende complexiteit op de afdeling: chronische en terminale patiënten, patiënten van verschillende origine, meer patiënten in armoede of met een klein of onbestaand sociaal netwerk.
 • Een positieve omgang met de mondige en goed geïnformeerde patiënt en familie en met de  toenemende juridisering in de geneeskunde.

U vindt de visietekst ook hier terug.

word cloud visie geriatrie