09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Oncologisch begeleidingsteam (OBT)

De begeleidingsverpleegkundigen en oncopsychologen van het oncologisch begeleidingsteam staan in voor de psychosociale begeleiding van patiënten met een oncologische of hematologische aandoening en/of hun familieleden, van bij de diagnose tot in de nazorgfase.  Er is een nauwe samenwerking tussen het team en de behandelende arts.   

De begeleidingsverpleegkundige begeleidt de kankerpatiënt en zijn familie doorheen het traject dat de patiënt aflegt in het ziekenhuis (tenzij de patiënt aangeeft dit niet te wensen) en vormt waar nodig de brug met de thuissituatie.  De begeleiding bestaat hoofdzakelijk uit informatieverstrekking of –verduidelijking, het wegwijs maken in het medisch labyrint en een algemene psychosociale ondersteuning.  Aangezien de verpleegkundig consulent zeer dicht bij de patiënt staat, heeft zij een belangrijke signaleringsfunctie voor problemen en noden die bij de patiënt aanwezig zijn. 

In de loop van het patiëntentraject zal de begeleidingsverpleegkundige op een aantal cruciale momenten de patiënt bezoeken tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis.  Uiteraard kan de patiënt en/of zijn familie steeds zelf contact opnemen.

De patiënt en/of zijn familie kan tevens terecht bij een oncopsycholoog van het team voor een luisterend oor, begeleiding en ondersteuning die het omgaan met de ziekte en de behandeling vraagt: emotionele beleving, relationele veranderingen, onzekerheid, ... De oncopsycholoog zoekt samen met de patiënt en zijn familie naar oplossingen en krachten om de ziekte te hanteren.     

 

Contact

 

Dienstverantwoordelijke zorgprogramma oncologie

 

Begeleidingsverpleegkundigen

 

Psychologen