09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Opvang na een schokkende gebeurtenis

Een schokkende gebeurtenis op de werkplek, zoals geweld, een overlijden, een bedreigende situatie..., kan de betrokkenen diep raken. Een goede opvang en nazorg nadien zijn daarom van essentieel belang.  AZ Sint-Lucas voorziet begeleiding en ondersteuning voor ziekenhuismedewerkers en artsen na een incident.

Patiënten of familie die mogelijk betrokken zijn bij het incident kunnen terecht bij hun behandelende arts die opvang op maat kan voorstellen. Volgende functies worden in dit kader ingezet: de dienst psychiatrie, de interne liaison psychologen, de ombudsdienst, de dienst patiëntenbegeleiding,…