09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Palliatief supportteam

Wat is palliatieve zorg?

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Dit gebeurt door het voorkomen en het verlichten van het lijden door middel van een vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van de pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.”
(Wereldgezondheidsorganisatie-WHO 2001)

 

Wat is het Palliatief Support Team?(PST)

Sinds 1999 moet elk ziekenhuis over een palliatieve functie beschikken:

 • Het PST bestaat uit hulpverleners die een specifieke opleiding in verband met palliatieve zorg gevolgd hebben
 • Het PST kan beroep doen op een multidisciplinair team (sociale dienst, pastorale dienst, diëtisten, kinesitherapeuten,…) dat ondersteuning biedt bij de dagelijkse werkzaamheden.
 • Het PST heeft een adviserende en ondersteunende rol.
 • Het PST kan voor praktische zaken contact opnemen met het netwerk palliatieve zorg.

 

Wat is de functie van het Palliatief Support Team?

 • Optimaliseren van pijncontrole, symptoomcontrole en totaalzorg.
 • Optimaliseren van emotionele en psychosociale ondersteuning.
 • Optimaliseren van spirituele ondersteuning.
 • Begeleiden naar de palliatieve afdeling.
 • Bij ontslag naar huis: organiseren van de thuiszorg in samenwerking met sociale dienst en palliatieve thuiszorg.
 • Bespreekbaar stellen van ethische aspecten omtrent patiëntenzorg.
 • Uitbouwen van directe rouwzorg. 
 • Informeren en begeleiden bij het invullen van een wilsverklaring.
 • Het PST heeft in het ziekenhuis een verplichte consultatieve functie bij elke euthanasievraag.
 • Het PST zorgt in het ziekenhuis voor de procesbegeleiding bij elke euthanasie-uitvoering. Meer info daarover vindt u onderaan deze pagina.
 • Het informeren en begeleiden van patiënten bij het invullen van een wilsverklaring.

 

Wie maakt deel uit van ons Palliatief Support Team?

 • Natasja Chalmet, verpleegkundige
 • Vic Van der Hoeven, verpleegkundige
 • Shana Moons, psychologe
 • dr. Jacky Botterman, oncoloog
 • Nancy Criel, verantwoordelijke Palliatief Support Team

 

Contact

Het Palliatief Support Team is aanwezig van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur, tel. 09 224 52 01

Brochure

Palliatief Support Team