09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Kostprijs

Afhankelijk van de afdeling waar u of uw familielid verblijft, zit logopedie in de ligdagprijs vervat. Dit is bv. het geval op een geriatrische dienst of een SP dienst.

Op andere afdelingen zal bij uw mutualiteit een aanvraag tot tegemoetkoming ingediend worden om van terugbetaling te kunnen genieten. Wanneer deze aanvraag noodzakelijk is, wordt beslist door uw logopedist. Om een goedkeuring te verkrijgen, dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen die worden vastgelegd door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Een logopedist komt langs op vraag en voorschrift van een arts. Enkel bepaalde specialisten mogen een logopedische therapie voorschrijven bv. een neus-keel-oorarts, een neuroloog, een neurochirurg maar andere specialisten zoals een nierspecialist, een longarts, een hartspecialist, … niet.

Geïsoleerde onderzoeken zonder aansluitende therapie kunnen wel op vraag van elke specialist. Een onderzoek dat niet gevolgd wordt door therapiesessies kan echter nooit vergoed worden door de mutualiteit.
Een overzicht van de totale kostprijs van een logopedisch onderzoek (bilan) en logopedische therapiesessie, met en zonder tegemoetkoming van de mutualiteit vindt u hier.