09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Logopedie op de dienst neurochirurgie

Verpleegafdeling neurochirurgie

Logopedisten en afasiologen Annelies Aerts en Erik Robert zijn werkzaam op de verpleegafdelingafdeling neurochirurgie in straat 67. Zij staan in voor de logopedische opvolging van acuut opgenomen patiënten. Het gaat hier voornamelijk om personen (jong en oud) betrokken bij allerhande trauma's zoals een verkeersongeval of valpartij en andere neurologische aandoeningen (bv. hersenbloeding of herseninfarct) waarbij een chirurgische ingreep noodzakelijk is. Dit is het geval wanneer de druk op de hersenen te veel wordt en er bijvoorbeeld een ventrikeldrain of trepanatie moet uitgevoerd worden.

Op het moment dat deze patiënten symptomen vertonen van:

en de algemene toestand van de patiënt het toelaat, vraagt de neurochirurg een logopedisch consult aan. Dit kan gebeuren wanneer de patiënt nog op intensieve zorg (IZ) ligt of wanneer de patiënt reeds op de afdeling neurochirurgie verblijft. Vanaf dan zal de patiënt eerst diagnostisch en indien nodig therapeutisch nauw opgevolgd worden door de logopedisten.

Aangezien logopedie hier niet in de ligdagprijs is inbegrepen, zal een aanvraag tot tegemoetkoming ingediend worden bij de mutualiteit zodat er een maximale terugbetaling kan voorzien worden. Op het moment dat de patiënt medisch ontslagklaar is, zal indien nodig logopedische opvolging aan huis geregeld worden.

Wakkere hersenchirurgie

Naast de logopedische zorg voor de acuut opgenomen patiënten zijn de logopedisten van neurochirurgie nauw betrokken bij de Sleep-Awake-Sleep operaties van hersentumoren. Tijdens dergelijke operatie wordt de patiënt wakker gemaakt op het moment dat de neurochirurg start met de verwijdering van de tumor.

De patiënt werkt tijdens de operatie actief mee waardoor een goede balans gevonden kan worden tussen het sparen van functies (bv. het vermijden van een hemiplegie of taalstoornis) en een zo maximaal mogelijke verwijdering van tumoraal weefsel. Tijdens de wakkere fase staat de logopedist continue aan de zijde van de patiënt en zal hij ook eender welke uitval tijdens de wakkere fase rapporteren aan de chirurg. Een grote taak voor de logopedist is dan ook de wakkere operatie tot in de puntjes voor te bereiden samen met de patiënt:

  • de correcte testing selecteren (afgestemd op lokalisatie van de tumor)
  • haarfijn uitleggen hoe de procedure van begin tot eind verloopt
  • zicht krijgen op de interesses en hobby’s van de patiënt om het spontaan spreken tijdens de operatie op gang te houden, etc.. 

De logopedisten van de dienst neurochirurgie werken binnen een multidisciplinair team waarbij de neurochirurg, hoofdverpleegkundige, kinesitherapeut, ergotherapeut, (neuro)psycholoog, onco-verpleegkundige en de sociale dienst wekelijks een teamvergadering beleggen. Tijdens dit overlegmoment wordt iedere patiënt individueel besproken en wordt er een interdisciplinair behandelplan opgesteld.