09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Logopedie op de dienst neurologie

Neurologie

Op de dienst neurologie/beroertezorg zien wij veelal patiënten die een CVA of beroerte hebben gehad. Een CVA kan aanleiding geven tot logopedische stoornissen zoals:

Het is van belang deze stoornissen correct in te schatten en te begrijpen om de patiënt juist te benaderen en te helpen. Aarzel niet ons te contacteren moest u vragen hebben.

De patiënt wordt steeds gezien op vraag van de arts, vaak de eerste dagen na opname. We nemen de nodige testen af om in te schatten welke problemen zijn opgetreden en stellen zo nodig een gepast behandelplan op. De patiënt wordt dan opgevolgd tijdens zijn verblijf.

Indien er nog logopedische behandeling nodig is bij ontslag, regelen wij dit graag voor u.

 

Centrum voor bewegingsstoornissen

U kunt in het AZ Sint-Lucas ook terecht in het centrum voor bewegingsstoornissen. Binnen dit centrum, geleid door neuroloog dr. Chris van der Linden, werkt een multidisciplinair team samen om u optimaal te begeleiden doorheen uw ziekte. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ambulante patiënten en gehospitaliseerde patiënten.

Ambulante patiënten kunnen in het centrum terecht voor een algemene screening, oppuntstelling van hun therapie (bv. medicatie) en liaisonfunctie, zonder dat daarbij een ziekenhuisopname vereist is.

Voor de trajecten Deep Brain Stimulation (in samenwerking met de dienst neurochirurgie) en Duodopa is een hospitalisatie nodig. Ook voor oppuntstelling van therapie en de liaisonfunctie kan de arts beslissen dat een opname nodig is.

Zowel de ambulante patiënten als de gehospitaliseerde patiënten worden interdisciplinair benaderd en tijdens een tweewekelijks overleg wordt de situatie van de patiënt vanuit verschillende invalshoeken besproken. Het team van het centrum voor bewegingsstoornissen bestaat uit:

  • neuroloog dr. Chris van der Linden 
  • Parkinsonverpleegkundige Camelia Bogaert Miclaus (Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen)
  • logopedist dr. Annelies Aerts (Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen)
  • ergotherapeut Maarten Hoste 
  • kinesitherapeut Hilde Desplenter 
  • diëtist Kitty Van Hauwermeiren (Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen) 
  • psychologe Tania Coppens 
  • neuropsychologe Mercedes Wolters 
  • sociaal assistent Bénédicte Goetgebeur 

Specifiek op logopedisch vlak worden het taal- en spraakvermogen en het slikmechanisme uitgebreid in kaart gebracht en indien nodig wordt verdere logopedische behandeling opgestart. Zo wordt elke patiënt die in het DBS-traject of Duodopatraject stapt logopedisch gescreend (op functie-, activiteiten- en participatieniveau) waarbij wordt nagegaan in welke mate er reeds sprake is van een eventuele taalstoornis, dysartrie (spraakstoornis) en/of dysfagie (slikstoornis).

Op vraag van de neuroloog worden patiënten, opgenomen in het kader van een oppuntstelling therapie of liaisonfunctie, ook logopedisch gescreend. Op deze manier zal een mogelijke achteruitgang snel gedetecteerd worden en kan logopedische behandeling opgestart of bijgestuurd worden. De logopedist zorgt voor een heldere communicatie naar de eventueel behandelende logopedist van de patiënt of een eerste doorverwijzing naar een logopedist in de buurt van de woonplaats van de patiënt.