09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Logopedie op de dienst NKO & hoofd- en halsheelkunde

Neus-Keel-Oorziekten

Er is een nauwe samenwerking met de dienst neus-, keel- en oorziekten.
Hierbij gaat het vaak om slikstoornissen en/of stemstoornissen:


Hoofd- en halsheelkunde

Op de dienst hoofd- en halsheelkunde worden patiënten opgevolgd met hoofd- en halstumoren. Deze tumoren of de behandeling ervan kunnen aanleiding geven tot logopedische stoornissen zoals spraakproblemen (in het bijzonder wat articulatie betreft) en slikstoornissen.

Het hoofd- en halsteam bestaat uit een groot aantal medewerkers, een nauwe samenwerking is noodzakelijk. De logopedisten werken samen met een diëtist, een psychologe, een verpleegkundig consulent, arts, verpleegkundigen, …

Patiënten waarbij logopedische stoornissen verwacht worden, worden hierover meestal reeds vooraf geïnformeerd. Dit om hen optimaal voor te bereiden, maar ook om reeds kennis te maken, gezien de komende periode een goed contact noodzakelijk is met een sterke vertrouwensband.

Tijdens het verblijf in het ziekenhuis wordt deze patiëntengroep intensief opgevolgd. Indien er bij ontslag nog logopedische therapie aangewezen is, regelen wij dit graag.
Ook patiënten die na een chirurgische behandeling nog nabehandeld worden met bv. radiotherapie (bestraling) en/of chemotherapie, worden tijdens die nabehandeling opgevolgd. Bestraling kan namelijk heel wat spraak- en slikmoeilijkheden creëren. Het is van groot belang dat slikstoornissen vroegtijdig gedetecteerd en behandeld worden, soms zelfs preventief. We zijn er dan ook graag snel bij om u te begeleiden en te informeren, zo nodig.