Lettergrootte: a a a

Contactpersoon

Op de afdeling staat de patiënt centraal en verlenen we de best mogelijke zorg. Daarom wijzen we elke patiënt toe aan een specifieke verpleegkundige. Als u vragen hebt, kunt u zich steeds richten tot die verantwoordelijke verpleegkundige.

Voor een vlotte informatieverstrekking over uw familielid vragen wij u om de namen en telefoonnummers van de contactpersonen door te geven aan de verantwoordelijke verpleegkundige.

U duidt best één familielid aan als contactpersoon (telefonisch) zodat de privacy, het beroepsgeheim en de continuïteit van de dienst maximaal gerespecteerd kunnen worden. Deze contactpersoon kan 24 uur per dag telefonisch beperkte informatie opvragen. Aan andere personen wordt, omwille van privacy, geen informatie meegedeeld.

Voor vragen omtrent de specifieke medische toestand van de patiënt of de behandeling kunt u de verpleegkundige vragen om de behandelende arts te spreken. De verpleegkundige zal u hierbij graag helpen.