09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Spel en school

speelzaal

Ook in het ziekenhuis kan je spelen. De kinderafdeling beschikt over een speelzaal met heel wat speelgoed en boeken. In de speelzaal is ook een spelleidster die wordt bijgestaan door vrijwilligers en studenten.

De behandelende geneesheer beslist of uw kind deel kan nemen aan de activiteiten in de speelzaal. Kinderen die te ziek zijn of hun kamer niet mogen verlaten, worden individueel door de spelleidster bezocht.

De speelzaal wordt alleen gebruikt door kinderen die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Bezoek wordt ontvangen op de kamer. In samenspraak met de spelleidster kan er speelgoed uit de speelzaal meegenomen worden naar de kamer. Dit speelgoed moet terugbezorgd worden bij vertrek uit het ziekenhuis.

 

Ziekenhuisclowns

Elke donderdag van 9.30 tot 11.30 uur komen de ziekenhuisclowns langs op de afdeling. Voor de kinderen is dit vaak een deugddoend en plezierig moment tijdens hun opname.

 

De klas

De juf komt zelf bij uw kind op de kamer langs en als het mag van de dokter kan uw kind zelfs naar de ziekenhuisklas. Elke schooldag is er een juf aanwezig van 8.30 tot 11.00 of 12.00 uur. In de ziekenhuisklas kan er samen met de juf verder gewerkt worden aan de schooltaken of kunnen er nieuwe werk/oefenblaadjes aangeboden worden. Indien nodig neemt de ziekenhuisjuf contact op met de eigen school.

ziekenhuisklas