09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Babyvriendelijk ziekenhuis

babyvriendelijk ziekenhuis

De materniteit van AZ Sint-Lucas blijft, met meer dan 2500 bevallingen in 2014, één van de belangrijkste materniteiten van het land. In 2010 ontving AZ Sint-Lucas van het federaal Borstvoedingscomité de erkenning van Babyvriendelijk Ziekenhuis, in 2015 werd de erkenning opnieuw verlengd voor een periode van 4 jaar.

Het kwaliteitscertificaat ‘Babyvriendelijk ziekenhuis’ kadert in een federaal project waarbij ziekenhuizen die zich inzetten voor de promotie en begeleiding van borstvoeding een erkenning krijgen.
Het initiatief ‘Babyvriendelijk Ziekenhuis’ is gebaseerd op een programma van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Ziekenhuizen worden er toe aangezet om ouders informatie en een kwaliteitsvolle begeleiding te bieden, de band tussen moeder en kind te bevorderen en om borstvoeding te beschermen en te ondersteunen.

Om de titel ‘Babyvriendelijk Ziekenhuis’ te verdienen, moet een ziekenhuis aan heel wat voorwaarden voldoen. Het borstvoedingscomité van AZ Sint-Lucas (een multidisciplinaire werkgroep die bestaat uit vroedvrouwen, gynaecologen en kinderartsen) zette zich in voor het welslagen van het project. 

 

Borstvoeding

borstvoeding

Om het kwaliteitscertificaat te behalen, moet 75% van de pasgeborenen bij het verlaten van de materniteit nog steeds uitsluitend borstvoeding krijgen. In het borstvoedingsbeleid van AZ Sint-Lucas zitten de tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding vervat. AZ Sint-Lucas informeert ouders over borstvoeding aan de hand van infosessies waarop alle zwangeren en hun partner worden uitgenodigd. Alle betrokken medewerkers zijn grondig opgeleid, waardoor er meer houvast is voor zowel de medewerker als de moeder inzake borstvoeding. We blijven er wel over waken dat de keuze van elke mama gerespecteerd blijft. We zorgen er echter voor dat deze keuze een vrije, weloverwogen beslissing is, waarbij de intrinsieke voordelen van borstvoeding voldoende worden toegelicht en gekend zijn.

 

Moedervriendelijk

De natuur als het kan, de techniek als het moet.  In AZ Sint-Lucas streven we ernaar de bevalling zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen met een optimale zorg voor moeder en kind. De moeder mag zich laten begeleiden door een persoon naar keuze. Als ze dit wenst, kan ze iets lichts te eten of te drinken krijgen tijdens de arbeid. En ze mag voor zichzelf de meest comfortabele baringshouding kiezen.

 

Stimuleren van de band tussen moeder en kind

Ook rooming-in krijgt aandacht. Vroeger werden de baby’s verzameld op een kamer, zodat de mama’s eens konden doorslapen. Maar om de borstvoeding te laten slagen, is het belangrijk dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op de kamer zijn. De vroedvrouwen van AZ Sint-Lucas streven er ook naar om de baby na de geboorte zo snel mogelijk bij de moeder op de buik te leggen. Huidcontact is een sterke prikkel om de zuigreflex bij de baby te stimuleren. Pasgeborenen worden dus niet meer aangekleed. Ze krijgen enkel een luiertje en worden zo bij de moeder gelegd.

 

Gedragscode

Verbonden aan het kwaliteitslabel is het respecteren van de gedragscode rond vervangingsmiddelen voor moedermelk. Een voorwaarde voor het behalen van de erkenning was dat er geen reclame gemaakt mag worden voor kunstvoeding. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er geen stalen verdeeld mogen worden en dat het ziekenhuis geen geschenken of materiaal van fabrikanten mag aannemen.

Het certificaat is geldig voor een periode van 4 jaar, waarna het ziekenhuis opnieuw een evaluatie ondergaat om na te gaan of de kwaliteit nog steeds gehandhaafd wordt en de titel ‘Babyvriendelijk Ziekenhuis’ mag behouden blijven.

 

Meer informatie over babyvriendelijk ziekenhuis