09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Verlosafdeling

verlosafdeling

 

Wat gebeurt er bij aankomst op de verlosafdeling?  

 • Ontvangst door de vroedvrouw van dienst
 • Opnamegesprek en opmaken dossier:
  Het opmaken van het verloskundig dossier bestaat uit enkele korte vragen: welke kamer u op de kraamafdeling wilt, welke kinderarts u wenst, wie de huisarts is, welke voeding u wenst te geven aan uw baby, of u postnatale kiné wenst op de kamer,...? Dit zijn vragen waar u best al eens vooraf over nadenkt en eventueel bespreekt met de gynaecoloog. Indien u bij de vroedvrouw op prenatale controle ging dan werd dit dossier reeds opgemaakt. Bij opname wordt dan het dossier overlopen en eventueel wijzigingen of aanvullingen aangebracht.
 • Het eerste onderzoek:
  De vroedvrouw neemt de vitale parameters op (bloeddruk, pols en temperatuur), voert het eerste inwendig onderzoek uit, observeert weeën en luistert naar de harttonen van de baby en contacteert de gynaecoloog.

 

Het verloop van de arbeid

 • Indien er in samenspraak met de gynaecoloog en de vroedvrouw beslist wordt tot opname worden verdere voorbereidingen tot de bevalling getroffen. Gedurende de arbeid en bevalling verblijven de toekomstige ouders de hele tijd op de arbeids- en verloskamer.
 • Het verloop van de arbeid speelt zich af in de arbeidskamer. Om u te helpen ontspannen staan hulpmiddelen zoals een zitbal, positioneringskussen, kersenpittenkussen, cd-speler, aromatherapie,... ter beschikking. Elke kamer beschikt ook over een bad of douche, over individuele airco/verwarming en over dimlichten, zodat u de ruimte helemaal op uw eigen wensen kunt afstemmen.
 • Indien u natuurlijk wenst te bevallen, is er de huiselijke verloskamer met een bevallingsbad en een verloseiland.
 • Een epidurale verdoving of ruggenprik blijft bijna steeds een optie; bespreek uw keuze vooraf met uw gynaecoloog en op het moment met de vroedvrouw. Lees hier meer over anesthesie bij de bevalling of keizersnede.
 • De aanwezigheid van een extra vertrouwenspersoon (naast de partner), voor het geven van fysieke en emotionele ondersteuning, wordt vooraf afgesproken met de gynaecoloog.
 • Tijdens het verblijf op de verlosafdeling wordt voor de partner een maaltijd voorzien. 

 

De vaginale bevalling 

 • Onmiddellijk na de geboorte wordt gezorgd voor een uur ongestoord huidcontact tussen moeder en kind, tenzij dit om medische redenen niet mogelijk is. Huidcontact houdt de baby warm en stimuleert de moeder-kindbinding.
 • Bij borstvoeding kan de baby best meteen aan de borst zodra hij signalen geeft dat hij honger heeft.
 • Pas nadien zal de vroedvrouw de eerste zorgen aan de baby toedienen: wegen, meten, navelverzorging,...
 • Vervolgens wordt het dossier verder in orde gebracht (kinderfiche, aangifte,…) en worden jullie, na een laatste controle, naar de kamer op de kraamafdeling gebracht.
 • Als u ’s nachts bevalt, verblijven mama en baby om organisatorische redenen nog even op de verlosafdeling. 

 

De huiselijke verloskamers

 

 • Op het verloskwartier wordt veel ruimte gemaakt voor de vooruitgang op “medisch-technisch” vlak om efficiënt ingrijpen bij complicaties maximaal te garanderen.
 • Gelukkig is ingrijpen bij de meeste bevallingen niet nodig. We willen dan ook voldoende aandacht geven aan het natuurlijk verloop van arbeid en bevalling.
 • Om meer ruimte te geven aan natuurlijk bevallen werd één van onze verloskamers omgebouwd tot “huiselijke verloskamer”. Zo creëren we een ideale omgeving zonder aan veiligheid voor moeder en kind in te boeten. Een verloseiland en bevallingsbad werden voorzien. Ook in de andere kamers streven we naar een huiselijke sfeer en natuurlijke begeleiding.
 • Het verloseiland nodigt het koppel uit verschillende baringshoudingen uit te proberen wat de ontspanning bevordert en het natuurlijk verloop positief beïnvloedt. Het warme water van het bevallingsbad werkt relaxerend, net als: rustige muziek, gedempt licht, etherische oliën … allemaal mogelijkheden die we u kunnen aanbieden.
 • Het bevallingsbad is niet alleen een relaxatiebad maar biedt ook de mogelijkheid tot een “onderwaterbevalling”. Een bewuste keuze die u best vooraf met uw gynaecoloog bespreekt.
 • Het is de bedoeling dat de vrouw en haar partner zich wat meer thuis gaan voelen, zodat de stresshormonen afnemen en de natuurlijke endorfines vrij spel krijgen waardoor het fysiologisch gebeuren optimale kansen krijgt en er minder pijnstilling nodig is.

… de natuur als het kan, de techniek als het moet.

de natuur als het kan


 Laatste update 01/12/2017 - team gynaecologie en verloskunde